Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Årets influensavaccination närmar sig

Publicerad: 2022-10-28 09:01

Det är snart dags att vaccinera sig mot influensa. Från och med den 28 oktober kan du boka tid för vaccination på länets vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.

Fyra personer framför ett rött hus

Från och med 28 oktober kan personer i riskgrupp boka tid för vaccination mot influensa.

Vaccination från och med 8 november

  • Du som är gravid, över 65 år eller har vissa kroniska sjukdomar har ökad risk att bli allvarligt sjuk i influensa. Du rekommenderas vaccination. För dig är vaccinationen gratis.
  • Du som är hushållskontakt till en person med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas vaccination. För dig kostar vaccinationen 180 kronor. 
  • Du som arbetar inom vård- och omsorg nära patienter och omsorgstagare rekommenderas vaccination. För dig är vaccinationen gratis. Kontakta din arbetsgivare vid eventuella praktiska frågor.

Vaccination från och med 29 november

Du som inte ingår i någon av ovanstående grupper kan vaccinera dig från och med 29 november. För dig kostar vaccinationen 180 kronor.

Tidsbokning

Du kan boka tid för vaccination via webbplatsen 1177.se eller ringa 019-602 80 00. Du kan inte ringa direkt till din vårdcentral eller ringa till 1177 för att boka tid.

Vaccination mot pneumokocker

När du vaccinerar dig mot influensa kan du också ta vaccin mot pneumokocker. Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till dig som är 65 år eller äldre eller har vissa kroniska sjukdomar. Pneumokocker är en typ av bakte­rier som kan orsaka till exempelvis lunginflammation. Vaccination är gratis om du är över 70 år eller har vissa kroniska sjuk­domar. Övriga betalar 250 kronor.

Här kan du vaccinera dig

Vaccinationen sker på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. På några av länets orter ges influensavaccin enbart på vaccinationsmottagningarna.

Läs mer om vaccination mot influensa på 1177.se

Läs mer om vaccination mot pneumokocker på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 november 2022