Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Årets kulturpris går till Kathie Pettersson

Publicerad: 2021-10-27 15:18

Region Örebro läns Kulturpris 2021 tilldelas Kathie Pettersson. Hon belönas för sina konstnärliga insatser inom så väl det regionala som det nationella och internationella kulturlivet.

- Konstnären Kathie Pettersson har rötterna tryggt förankrade i Örebro län men hon tvekar inte att ta sig an utmaningar också på andra platser i landet och i världen. Förutom att själv agera konstnär med ett mycket gott resultat så stöttar hon andra konstnärer i deras skapande via lokala föreningar och andra forum. Kathie Pettersson tycks ständigt vilja utmana sig själv i nya miljöer och jag är glad att kunna presentera henne som årets kulturpristagare, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Region Örebro läns kulturnämnd.

Med anledning av coronapandemin beslutade kulturnämnden i år att höja prissumman från 50 000 kronor till 70 000 kronor. Utöver den summan tilldelas Kathie Pettersson också en gorillastatyett av Torsten Molander.

Motivering till priset

Region Örebro läns kulturpris 2021 går till en aktör vars kulturella gärning utspelar sig såväl nationellt som internationellt. Med ateljé i Örebro och utställningar under 2021 på dels Nora konsthall och Kumla konsthall, är denna konstnär ständigt aktuell i Örebro län. Denna konstnär verkar även för att stötta andra konstnärer och lyfta gemensamma frågor genom att vara aktiv i flera föreningar i länet som verkar inom bild och form. Med många års erfarenhet finns ett stort aktivt intresse av att fortsätta utmana sig själv, upptäcka nya miljöer, lära sig nya saker och möta kulturarbetare från hela världen.

Kulturstipendier

Utöver kulturpriset delar Region Örebro län årligen ut kulturstipendier. I vanliga fall fördelas 30 000 kronor i stipendier men i spåren av pandemin fattade kulturnämnden beslut om att i år dela ut sex kulturstipendier á 15 000 kronor. Här följer namn på, och motivering till, stipendiaterna:

Magnus Wahman, foto

Som yrkesverksam sedan 1998 har denna fotograf haft återkommande verk med direkt anknytning till Örebro. Kreativiteten genom foto har resulterat i böcker, separata utställningar och samlingsutställningar, bland annat vid Höstsalongen på Fotografiska i Stockholm. Drivkraften är att berätta med bilder och som fotografen själv beskriver – att dela med sig av en berättelse som till stor del är upp till betraktaren att tolka. Det finns en 25 års återkommande dokumentation av staden Örebro till ett kommande projekt som handlar om uppväxten vid Brunnsgärdet under namnet Radhusblues. För uppmuntran till fortsatt utveckling och utforskande vill Region Örebro län ge årets kulturstipendium 2021 till Magnus Wahman.

Emelie Sjöström, musik

Denna kulturaktör flyttade till Örebro för studier vid Musikhögskolan för tio år sedan, och har sedan dess haft Örebro som konstnärlig bas. Hon har verkat som frilansande musiker inom Örebro län, nationellt och internationellt och verkar på heltid med eget utövande samt pedagogik. Under det senaste året har Kilsbergens skogar och lagerlokal i Laxå stått för miljön till videos för eget musicerande där musiken andas nyskapande och originalitet. Denna musiker vill stötta tjejer och kvinnor som vill spela slagverk och trummor. Det pedagogiska arbetet tar sig form genom studiecirkel och nu senast, Musikkollo Online tillsammans med kollegan Erika Lindholm. Dessa kollon har varit för såväl barn som seniorer och skapat en kreativ, lärande och social plattform även i pandemin. För uppmuntran till fortsatt utövande vill Region Örebro län ge årets kulturstipendium 2021 till Emelie Sjöström.

Lisbeth Axelsson, litteratur

Denna författare visar en stor bredd där både länets nutid och historia står i fokus. Efter cirka 25 år som verksam författare innehåller författarskapet bland annat reportageböcker om jazzhistoria i länet, bygdespel om historiska lokala uppror men också skildring av dagens samhälle via exempelvis prisade byggnader i Örebro. Något som också fascinerat oss lite extra är skildringen om Bror Anders Wikström, där vi får följa den i Sverige okände konstnärens livsresa från Laxå till karnevalernas New Orleans. För uppskattning och uppmuntran till fortsatt berättande om länet tilldelas Region Örebro läns kulturstipendium 2021 Lisbeth Axelsson!

Kristina Collén, litteratur

Denna kulturaktör sammanväver kultur och hälsa och belyser samhällsviktiga ämnen från forskningen. Denna författare har tidigare arbetat på Örebro Universitet och som socionom, men har senare gått över till att skriva barnböcker. Genom hennes barnböcker lyfts ämnen som vänskap, nätmobbning och psykisk ohälsa. Böckerna har resulterat i en teaterpjäs och samarbeten med kommun och organisationer för att nå ut med budskapet att stärka barns psykiska hälsa och synliggöra utsatthet. Som hon själv beskriver vill hon öka barns eget aktörskap med hjälp av olika kreativa uttryck och stärka den psykiska hälsan hos barn. För denna viktiga insats samt en uppmuntran till fortsatt författarskap ges Region Örebro läns kulturstipendium 2021 till Kristina Collén!

Whispering band, musik

Denna grupp har spridit kultur till länets invånare under en väldigt lång tid. Med nationella och internationella samarbeten har gruppen spelat på såväl publika evenemang som konserter, på folkparker såväl som institutioner. Musikens toner har flödat kontinuerligt från denna grupp ända sedan 1933, med en enda paus nu under pandemin. Gruppen inkluderar professionella musiker såväl som amatörer, och vi pratar självklart om jazzorkestern Whispering Band. För uppskattning och uppmuntran till fortsatt utövande ges Region Örebro läns kulturstipendium 2021 till Whispering Band!

Jonas Hedlund, teater

Denna kulturaktör har haft sin konstnärliga bas i Örebro sedan år 2005. Han har arbetat på flera teatrar i länet, framför allt på Teater Martin Mutter. Vi har sett honom både på film och på scen. Han har spelat för barn och unga i både vårt län och resten av Sverige. Han är även en fantastisk berättare och improvisatör som fångat en vuxen publik i både stad och landsbygd med bland annat den egna enmansföreställningen Ormens väg på Hälleberget efter Torgny Lindgrens roman. För uppmuntran till fortsatt utövande, skapande och berättande tilldelas Region Örebro läns kulturstipendium 2021 Jonas Hedlund!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023