Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att bli utsatt för våld i nära relationer

Publicerad: 2021-11-24 10:32

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

Den här veckan pågår En vecka fri från våld, en vecka för att särskilt uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Men vårt arbete med att stödja och hjälpa personer som lever i våldsamma relationer pågår inte bara en vecka om året, utan är ständigt pågående.

Hjälp och stöd om du utsätts för våld

På 1177.se kan du läsa mer om att bli utsatt för våld i nära relationer och vilken hjälp och stöd som finns att få både från Region Örebro län och från andra aktörer.

Att bli utsatt för våld i nära realtioner - 1177.se

Vad är en vecka fri från våld?

En vecka fri från våld uppmärksammar mäns våld mot kvinnor som det omfattande samhällsproblemet det utgör. Under veckan lyfts också Orange Day, FN:s internationella dag den 25 november för avskaffandet av våld mot kvinnor. En vecka fri från våld är ett initiativ som leds av Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 november 2021