Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att tänka på kring budget vid forskningsansökan

Publicerad: 2024-04-10 13:12

Forskningsfinansiärer har olika regler kring vilka kostnader som de finansierar och hur stor andel av dessa kostnader som de finansierar. Därför är det extra viktigt att kolla upp det innan ansökan skickas i väg. Exempelvis overheadkostnader, lönekostnader och kostnad för sociala avgifter.

Foto: GettyImages

Foto: Getty Images.

Grants Office forskningsfinansieringsrådgivare Ann-Sofie Sundqvist berättar att det finns några riktlinjer forskaren behöver förhålla sig till när en ansökan skrivs.

– Forskaren måste ha koll på vilka kostnader kopplat till lön och overhead som hen ska söka för i sitt projekt. Låt oss säga att en av medarbetarna i projektet har en månadslön på 50 000 kronor. Då ska det i budgeten som går in till finansiären även läggas på kostnader för overhead och sociala avgifter på lönen, förklarar Ann-Sofie Sundqvist.

Det är svårt att som forskare själv veta vilka olika procentsatser som ska anges för dessa kostnader i budgeten. Och ännu krångligare blir det i och med att procentsatsen kan vara olika för olika arbetsgivare, men även olika inom samma arbetsgivare. Som forskare behöver du veta att olika anslagsgivare beviljar olika procentsatser för overhead och det kan vara allt från 0 procent till uppemot 35 procent. Ann-Sofie betonar även att forskaren behöver komma ihåg att overheadkostnader ska sökas för samtliga poster som ingår i projektets budget.

– Eftersom det är så mycket att hålla reda på så är min absoluta rekommendation därför att forskaren tar kontakt med oss på Grants Office för hjälp med anslagsansökan plus att forskaren tar hjälp av ekonomerna för upprättande av sin budget, säger hon.

Ta hjälp av ekonom

Cecilia Ekström Deile är områdesekonom för Forskning och utbildning (FoU). Hon berättar att FoU har tagit fram en budgetmall för att underlätta vid anslagsansökan.

- Mallen hjälper till att beräkna och summera kostnader som uppkommer i samband med en studie. I mallen finns förbestämda procentsatser för overhead och sociala avgifter inlagda, men mallen räknar även med ett årligt lönepåslag samt semesterersättning. Procentsatserna kan med lätthet ändras för att kunna passa en specifik utlysning. Som forskare fyller du i din månadslön och hur stor procent av din arbetstid som du söker lön och mallen räknar automatiskt ut kostnaderna för sociala avgifter, overhead, lönepåslag och semesterersättning, säger Cecilia Ekström Deile.

Vad du behöver ha koll på när du ansöker om medel beror även på hur länge projektet beräknas att pågå.

– Vi ekonomer hjälper gärna till med det här, avslutar hon.

Faktaruta

  • Finansiären har tak på den procentsats som man får räkna overheadkostnader på. Viktigt att läsa villkoren i utlysningen noga.
  • Kontakta Grants Office eller FoU:s ekonomer för att få den budgetmall som gäller när du ska ansöka om anslag.  
  • Grants Office och FoU:s ekonomer besvarar gärna dina frågor i samband med ansökan.

 

Ann-Sofie

Grants Office forskningsfinansieringsrådgivare Ann-Sofie Sundqvist. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Cecilia

Cecilia Ekström Deile är områdesekonom för Forskning och utbildning. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 april 2024