Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Beslut om utökning av SPOT och koncentration av psykiatriska vårdplatser

Publicerad: 2024-06-04 12:05

I syfte att göra den psykiatriska vården mer jämlik och samtidigt hushålla med Region Örebro läns resurser har hälso- och sjukvårdsnämnden i dag 4/6 fattat beslut om en koncentration av psykiatriska heldygnsvårdsplatser samt om en utökning av specialistpsykiatriska omvårdnadsteam, så kallade SPOT.

Vårdplatser och specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT)

Vårdplatserna i Lindesberg har sedan oktober 2023 varit tillfälligt stängda i samband med att ett pilotprojekt med SPOT startade. Motsvarande SPOT verksamhet kommer till hösten att starta i västra länsdelen. I samband med att SPOT då finns i både västra och norra länsdelen kommer de psykiatriska vårdplatserna att centreras till Örebro genom att vårdplatserna i Lindesberg och Karlskoga stängs. Till hösten startar SPOT även i Örebro. Planen är att det totalt ska finnas tre team i Örebro i gång under 2024/2025 samt ett team som täcker södra länsdelen.

-Jag är medveten om att man kan uppleva förändringen som en försämring när vårdplatser tas bort, men för många är det en stor fördel att kunna få sin vård i hemmet. Svårt sjuka patienter får precis som tidigare vård på USÖ i Örebro så där blir det ingen förändring. Pilotprojektet med SPOT i norra länsdelen har visat på en hög tillgänglighet och stor kapacitet samt nöjda patienter. Nu går vi vidare och startar fler team, exakt hur organisationen för detta kommer att se ut är inte klart utan det jobbar berörda verksamheter vidare med, säger Karin Haster områdeschef Område psykiatri.  

Brukarstyrd inläggning (BI) utvecklas till självvald inläggning (SI)

Sedan en tid har det för patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom funnits möjlighet att själva lägga in sig på vårdavdelningen i Karlskoga för stabilisering. Metoden kallas brukarstyrd inläggning (BI). De två brukarstyrda vårdplatserna (BI-platserna) som finns i Karlskoga flyttas i och med dagens beslut till universitetssjukhuset i Örebro. Platserna kommer precis som tidigare att vara till för boende i hela länet. I och med att platserna flyttas till sjukhuset i Örebro där det finns tillgång till läkare och jourverksamhet kommer vårdformen att kunna utvecklas och utvidgas till det som kallas för självvald inläggning (SI) och som är öppet för alla diagnoser. Målet är att utöka till fyra platser.

-Utgångspunkten för de förändringar som det nu har fattats beslut om är att vi måste förändra verksamheten för att kunna möta framtidens behov av psykiatrisk vård. Vi behöver samla våra vårdplatser för att vårdens resurser ska kunna användas så effektivt som möjligt. Vi vet att vi behöver kunna möta ett ökat vårdbehov samtidigt som vi fortsatt kommer att ha utmaningar med kompetensförsörjningen, säger Karin.

Invånare och befintliga patienter i länet gör precis som tidigare när de har behov av att komma i kontakt med psykiatrin, det vill säga kontaktar öppenvården under dagtid och den psykiatriska akutmottagningen vid akuta tillstånd under kvällar, nätter och helger. Svårt sjuka personer, där vård i hemmet inte är ett alternativ, kommer precis som tidigare att erbjudas heldygnsvård på USÖ i Örebro.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2024