Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Besvär efter elolycka kan pågå i flera år

Publicerad: 2023-03-13 13:43

Smärta och nedsatt känsel är vanliga besvär för den som är med i en elolycka och får ström genom kroppen. För en del kan symtomen vara kvar flera år efter olyckan. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro. ”Det här är olyckor som framför allt drabbar elektriker i arbete, men även andra yrkesgrupper drabbas”, säger forskaren Lisa Rådman.

Elektriker arbetar. Region Örebro län

Resultaten visade att det fanns brister, framförallt i rapporteringskulturen efter det att olyckan inträffat. Foto: GettyImages.


Forskningen visar också att symtomen går att mäta med olika kliniska mätmetoder, både i specifika nerver i det perifera nervsystemet och i handfunktionen.

– Bland de 500 elektrikerna som deltog i en enkätundersökning angav cirka 10 procent att de hade fått nedsatt känsel och muskelkraft samt smärta långt efter att olyckan inträffade. Jag tittade även på säkerhetskulturen och arbetsmiljön på arbetsplatser där olyckan hade inträffat, säger Lisa Rådman, fysioterapeut inom verksamhetsområde fysioterapi på Universitetssjukhuset Örebro samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. 

Många anmäler inte olyckan

Resultaten visade att det fanns brister, framförallt i rapporteringskulturen efter det att olyckan inträffat. De rutiner och arbetsmiljölagar som finns efterföljdes inte i önskvärd utsträckning. De få som sökte sjukvård upplevde att sjukvården saknade kunskaper om hälsoeffekter efter en strömgenomgång, både inom akutsjukvården och i den efterföljande vården av kvarstående besvär.

– I gruppen med de 23 elektriker där jag undersökte det perifera nervsystemet med olika motoriska och sensoriska undersökningar hade drygt hälften en tydligt nedsatt känsel för att uppfatta värme och kyla, säger hon.

Nästa alla hade en nedsatt förmåga att identifiera former och strukturer med känseln. Den finmotoriska förmågan var nedsatt hos ungefär hälften av deltagarna.

– Det är fortfarande inte klarlagt varför så många får skador så långt efteråt och det är något som jag skulle vilja forska mer om. Det är viktigt att den här patientgruppen får sina skador diagnostiserade för det är först då som sjukvården har möjlighet att behandla, berättar Lisa Rådman.

Lisa Rådman, fysioterapeut inom verksamhetsområde fysioterapi på Universitetssjukhuset Örebro.

Lisa Rådmans avhandling - Effects of electrical accidents: occupational and health perspectives


Porträttfoto: Alexander von Sydow.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 mars 2023