Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Blir det farligt varmt på våra äldreboenden även denna sommar?

Publicerad: 2023-06-27 08:30

Det har varnats för att årets sommar kan komma att bli lika varm som sommaren 2018. I så fall kommer risken för ohälsosamt höga inomhustemperaturer på våra äldreboenden och LSS-boenden att öka dramatiskt, med potentiellt livshotande konsekvenser. Ett nytt projekt ska nu mäta temperaturen på boenden i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län under sommaren. Det är Arbets- och miljömedicin i Örebro som genomför mätningarna.

Wadköping, Grönska, grönskar, Örebro, hus, gamla

På promenad i Wadköping, Örebro. Foto: Håkan Risberg

”Det är väl känt att värme påverkar vår hälsa”, säger Ann-Christine Mannerling, enhetschef på Arbets- och miljömedicin i Örebro. ”Det kan ge relativt milda symtom men också mer allvarliga som exempelvis värmeslag och kramper. Värme är också kopplat till en ökad dödlighet efter stora temperaturökningar. Under värmeböljan 2018 kunde man se ungefär 700 fler dödsfall i Sverige än under en normal sommar och då främst inom de äldre åldersgrupperna”.

Projektet "Värme i praktiken" handlar om hur man minskar hälsofarlig värmepåverkan för sårbara grupper under värmeböljor

Klimatförändringarna gör att värmeböljor blir allt vanligare. Värmen under sommaren 2018 och värmeböljorna i Europa under 2022 har ökat medvetenheten om att detta är en riskfaktor även i Sverige.

Arbets- och miljömedicin i Örebro ingår i ett projekt som ska stötta kommunala äldreboenden, LSS-boenden och fastighetsägare att förstå sin riskbild och göra åtgärder vad gäller värmeböljor för att minska värmerelaterade hälsokonsekvenser hos sårbara grupper i samhället.

Projektet heter ”Värme i praktiken” och bygger på samverkan mellan länsstyrelserna i Västmanland, Stockholm och Uppsala, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Arbets- och miljömedicin i Örebro samt elva kommuner i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län. Arbets- och miljömedicin genomför temperaturmätningarna på boenden och bidrar med kompetens om hälsoeffekter.

Huvudsyftet med projektet är att minska de värmerelaterade hälsokonsekvenserna hos boende och personal i de deltagande kommunerna. Detta genom att bland annat utföra temperaturmätning och genomföra åtgärder vid risk för höga temperaturer. Målet med projektet är även att öka kunskapen kring dessa frågor.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta gärna enhetschef Ann-Christine Mannerling på Arbets- och miljömedicin Örebro

Ann-Christine Mannerling

Enhetschef/Miljöhygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2023