Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Blivande sjuksköterskor och läkare tillsammans i pilotprojekt på lasaretten

Publicerad: 2023-03-27 14:00

Ett pilotprojekt har nyligen genomförts på lasaretten i Lindesberg och Karlskoga. Under en vecka har sjuksköterske- och läkarstudenter fått göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) tillsammans på medicinavdelningen i båda städerna. ”Projektet handlar om ett interprofessionellt lärande, IPL.”, säger enhetschef Lina Welén på medicinavdelningen vid Lindesbergs lasarett.

Illustration på två talande kvinnor. Region Örebro län

Tanken är att fördjupa sin egen professionella kunskap genom att möta och lära av andra professioner.

Tanken är att studenterna ska få en inblick och förståelse för varandras yrke och lära av varandra. Det ska skapa en gemensam kunskapsbas och öka uppfattningen för varandras kompetenser, vilket förhoppningsvis leder till både en bättre arbetsmiljö och mer effektiv vård.

– Deltagarna är sjuksköterskestudenterna som går sin sjätte termin och läkarstudenterna som går sin åttonde termin. De delades in i par om två och hade ansvar för tre patienter. Paren har fått arbeta med övriga teamet med olika yrkesgrupper, förklarar Lina Welén som deltog i projektet i Lindesberg.

Konrad Nylund, som är pedagogisk AT-läkare, fyller i att det var för att de ville matcha studenter som kommit förhållandevis långt i respektive utbildning och som hunnit få viss erfarenhet från arbetet på en vårdavdelning. I Karlskoga var läkarstudenterna från termin sju och sjuksköterskestudenterna från termin sex.

Pilotprojektet har initierats av Utbildningscentrum där det leds av studierektor Lina Jans i samverkan med Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper samt Region Örebro län. Medicinavdelning 1 på Karlskoga lasarett provade också IPL under en vecka med sina läkar- och sjuksköterskestudenter. Fler liknande projekt kommer att genomföras framöver.

– För oss på universitetet är interprofessionellt lärande ett viktigt utvecklingsområde inom VFU. Den interprofessionella kompetensen ingår i de nationella examensmålen för alla vårdprofessioner. Vi uppskattar det fina samarbete vi har med regionen i detta, säger Marie Lidskog, ordförande i Fakulteten för medicin och hälsas IPL-grupp.

Träna på det interprofessionella samarbetet

Studenterna ska sköta omvårdnaden av patienterna, läkemedelshanteringen och delta i ronder samt teamavstämningar.

– Det kommer att krävas mycket kommunikation, dialog och avstämningar eftersom patientarbetet ska varvas med ett lärande för att studenterna ska uppnå de uppsatta målen för sin VFU-period, säger Lina Welén.

Ulfet Hamed Abed-Alaziz är en av de som brukar ta hand om sjuksköterskestudenter när de gör sin VFU på Lindesbergs lasarett.

– Vi hoppas att flera kliniker blir intresserade av interprofessionellt lärande och vill prova det med studenter under VFU:n. Pedagogisk forskning har visat att IPL har positiv inverkan på studenters lärande inom flera viktiga områden och studenterna får ökad kunskap om sin egen och andra professioners roll genom att lära av, med och om varandra, berättar Ulfet Hamed Abed-Alaziz, adjungerade klinisk adjunkt för nära vård.

– Det vi vill uppnå med projektet är att redan under utbildningarna träna på det interprofessionella samarbetet som utgör en stor del i arbetet inom vården, avslutar Konrad Nylund.

Vad är IPL?

  • Lära tillsammans med: Skapa en gemensam kunskapsbas inom områden som man använder sig av i det gemensamma arbetet.
  • Lära om varandra: Utveckla en bättre förståelse för varandras kunskap och värderingar för att förstå varandras roll och ansvar i samarbetet.
  • Lära av varandra : Fördjupa sin egen professionella kunskap genom att möta och lära av andra professioner.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 mars 2023