Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bra resultat oavsett operationsmetod då barns hörntänder opererades

Publicerad: 2021-10-15 17:03

Ny forskning vid Folktandvårdens specialisttandvård i Region Örebro län visar att både den öppna och den slutna operationsmetoden för att få barn och ungdomars hörntänder på rätt plats ger goda resultat. ”Två procent får inte sina hörntänder i överkäken när de ska. Efter operation såg vi likvärdiga resultat med båda metoderna", säger övertandläkare Margitha Björksved.

Ett tandläkarbesök, till vänster och forskaren Margitha Björksved till höger.

Ett tandläkarbesök, till vänster och forskaren Margitha Björksved till höger.

Om hörntänderna inte kommer fram i överkäken när de ska kan de skada de närliggande tändernas rötter och de kan gå förlorade. Det är då vanligast att hörntanden opereras på Folktandvårdens specialistklinik inom barntandvård. Det görs en så kallad friläggning och sedan sätts en tandställning in.

– För att flytta hörntanden till sin rätta plats i tandraden använder vi i Sverige två typer av operationsmetoder. Vi arbetar med öppen och sluten friläggning, där valet av metod verkar bero på behandlaren och skiljer sig åt inom och mellan våra regioner, säger Margitha Björksved, övertandläkare på Folktandvårdens specialisttandvård, ortodonti samt tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Oavsett vilken operationsmetod som användes syntes ingen skillnad i total behandlingstid eller bieffekter som skilde de båda grupperna åt. I studien ingick 120 barn och ungdomar från tre folktandvårdskliniker i Sverige. En av klinikerna tillhör Region Örebro län.

En intressant upptäckt var de olika smärtupplevelserna

– Vi jämförde operations- och behandlingstid, komplikationer och biverkningar, patienternas upplevelse av smärta och obehag, påverkan på hörntandens och granntändernas hälsa och fäste, samt samhällskostnader, berättar Margitha Björksved.

Resultat från studien visade att de olika smärtupplevelserna berodde på val av metod.

– Den öppna friläggningsgruppen upplevde mer smärta, upp till en vecka efter operationen,  medan den slutna friläggningsgruppen upplevde mer smärta och obehag under tandregleringsbehandlingen, avslutar hon.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 oktober 2021