Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bra vård skapas tillsammans

Publicerad: 2022-06-20 07:37

Under våren har vi undersökt hur patienter upplever psykiatrin. Drygt 3 000 patienter inom psykiatrin i Region Örebro län fått en förfrågan om att delta. Undersökningen sker inom ramen för den Nationell Patientenkäten.

Bild med text där man tackar de som tog sig tid till att besvara den nationella patientenkäten inom psykiatrin.

 

De drygt 3 000 patienterna har blivit slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen. Alla svar är anonyma.

Förbättra och utveckla vården

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät har patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Jag vill rikta ett stort tack till alla ni som har tagit er tid och besvarat den nationella patientenkäten. Era svar är viktiga delar i psykiatrins utvecklingsarbete och det är mycket värdefullt att få ta del av de synpunkter som kommer från er som har mött oss i olika vårdsituationer, säger Karin Haster, områdeschef Område psykiatri.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juni 2022