Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Byggstart för BRT på Rudbecksgatan

Publicerad: 2021-05-06 06:00

Den 6 maj påbörjas gatuarbetet längs Rudbecksgatan och Universitetsallén för att anpassa och förbereda gatorna för snabbussar. Under byggtiden blir det vissa störningar längs sträckan, men ett körfält i varje riktning kommer att hållas öppet under hela perioden.

Skiss: Hur Rudbecksgatan kan komma att se ut när BRT är klart.

Illustration BRT i Örebro, Anders Lind Örebro kommun.

Arbetet beräknas pågå 6-7 månader och vara färdigt i slutet av 2021.

Det nya kollektivtrafiksystemet som ska införas består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Projektet är ett samarbete mellan Örebro kommun och Region Örebro län.

– Införandet av snabbussarna är en investering för att förenkla och förbättra alla färdsätt för de som bor och reser både i Örebro och inom regionen, berättar Jan Berglöf, projektledare för BRT, Region Örebro län.

Etapper

Arbetet med delsträcka 1 delas upp i etapper. I den första etappen av gatuarbetet stängs båda körfälten, samt gång- och cykelbanan av i södergående riktning. Trafiken leds istället över till motsatt sida av gatan, där ett körfält i varje riktning kommer att hållas öppet. Även gång- och cykelbanan kommer att hållas öppen på ena sidan av gatan.

– Byggtid för den första etappen av delsträcka 1 beräknas vara ungefär 3 månader, sedan kommer arbetet fortsätta på andra sidan av gatan. Vi har valt den här lösningen för att den totala byggtiden ska bli så kort som möjligt, berättar Philip Kabunga, projektledare för gatuarbetet, Örebro kommun.

Läs mer om gatuarbetet och hur det påverkar dig som trafikant på Örebro kommuns webbplats.

Första delsträckan av totalt nio

Det här är den första av nio delsträckor som kommer att byggas om mellan år 2021–2025. Arbetet med delsträcka 1, från norr om universitetsrondellen till Österplan, påbörjas den 6 maj och beräknas vara färdigt i december 2021. Entreprenör för arbetet är Brogrund.

Följ BRT-projektet på vår webbplats snabbussar.regionorebrolan.se

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023