Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Cyklotronen på plats på USÖ – viktigt steg för att utveckla cancervården

Publicerad: 2022-05-18 13:40

Utvecklingen går snabbt inom området målsökande undersökningar och behandlingar som förbättrar möjligheterna att ta hand om ett flertal svåra sjukdomar, till exempel cancer. Nu tar Region Örebro län ett viktigt steg i denna utveckling genom bygget av en cyklotronanläggning. Leva var med när cyklotronen lyftes på plats vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ).

Cyklotronen lyfts på plats genom en djup öppning i marken.

Cyklotronen lyfts på plats på USÖ. Planen är att den ska kunna tas i bruk vid årsskiftet 2023/2024.

Text: Johanna Berglund
Foto: Håkan Risberg/Maria Bergmann

Vid utredningar av svåra sjukdomar ingår en rad undersökningar där en PET/CT-kamera blir en allt viktigare del för att upptäcka och förstå sjukdomen bättre. Kameran används främst vid tumörsjukdomar, men även för att bland annat diagnosticera inflammationer och göra demensutredningar.

För att kunna använda den avancerade tekniken krävs tillgång till radioaktiva isotoper. Vid undersökningar med en PET/CT-kamera injiceras patienten med en radioaktiv isotop. Isotopen tas upp av alla organ på samma sätt som vanlig glukos. Cancerceller och inflammatoriska celler behöver mer glukos än friska celler och därför samlas en större mängd radioaktiv isotop i de cellerna. Kameran registrerar isotopens strålning och man kan se var till exempel en tumör sitter.

– Det gäller för oss som jobbar med cancer att komma så nära sanningen som möjligt och upptäcka hur utbredd tumören är, förklarar Bengt Johansson, överläkare inom Verksamhetsområde onkologi på USÖ.

De radioaktiva isotoperna har kort halveringstid. Det betyder att deras effektivitet minskar snabbt med tiden. I dag köper regionen isotoper från Finland. De tillverkas i en cyklotronanläggning där och flygs till Örebro med chartrat flygplan. En leverans räcker till mellan åtta och tio patienter.

– Till skillnad från alla andra universitetssjukhus har vi inte haft någon egen tillverkning av isotoper. Det har skapat begränsningar, dels när det gäller vilka undersökningar vi kan utföra, hur många patienter vi kan undersöka men också i leveranssäkerhet, säger Håkan Geijer, överläkare inom Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik.

 – Att regionen nu bygger en cyklotronanläggning, för egen produktion av radioaktiva isotoper, är en stor investering i vårdens framtid i Örebro län. Det gör att vården blir mer jämlik och på sikt sänker det kostnaden, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En egen cyklotron säkrar tillgången på isotoper och ökar möjligheten att ta fram fler substanser utifrån de behov som finns i regionen. Enligt statistiken har antalet undersökningar med PET/CT ökat med 16 procent per år de senaste tio åren.

– Vi behöver därmed inte remittera patienter till andra sjukhus. Med egen produktion kan vi göra både fler undersökningar och även andra typer av undersökningar själva, säger Håkan Geijer.

Med en egen cyklotron skapas möjligheter att forska och att utveckla nya diagnostiska metoder inom ett flertal medicinska områden.

– Man kan även använda molekyler inom ämnesomsättning och antikroppar som en målsökande transportör och koppla ihop dem med ett radioaktivt läkemedel för att få en målinriktad behandling, förklarar Bengt Johansson.

Fortfarande återstår en hel del arbete innan cyklotronanläggningen på USÖ är färdig att tas i bruk. Planen är att kunna börja använda den vid årsskiftet 2023/2024.

Fakta – Hur det går till?

Vid vissa sjukdomstillstånd, som till exempel vid tumörer eller inflammationer ökar ämnesomsättningen i det sjuka området.

En radioaktiv substans kopplas ihop med exempelvis en glukosmolekyl, injiceras i patienten och tas upp i områden med hög ämnesomsättning.

PET-kameran registrerar isotopens strålning så att man ser var det sjuka området finns.

En CT-bild ger information om anatomin i kroppen och avbildar kroppens organ.

Resultatet på bilden blir att områden med hög ämnesomsättning ”lyser”.

Tre personer som närvarar när cyklotronen lyfts på plats.

Fredrik Svensson, projektledare Fastighet, Bengt Johansson, onkolog och Håkan Geijer, röntgenläkare.

Karin Sundin och Martin Gunnarsson ser på när cyklotronen kommer på plats.

Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och Martin Gunnarsson, tf områdeschef specialiserad vård.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 maj 2022