Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

”Det finns en meningsfullhet”

Publicerad: 2023-12-19 06:15

Han möter människor i sorg och tar del av deras livsberättelser. Möt Jonas Lundkvist, sjukhuspastor på Sjukhuskyrkan på USÖ.

Jonas Lundkvist, sjukhuspastor.

Jonas Lundkvist, sjukhuspastor på Sjukhuskyrkan på USÖ.

Inom Region Örebro län finns tre sjukhuskyrkor fördelade på våra tre sjukhus. På USÖ ligger Sjukhuskyrkan i M-huset, en trappa ner från gallerian. Där jobbar sjukhuspastorn Jonas Lundkvist sedan 2018. Här finns också en sjukhuspräst, en sjukhusdiakon och en sjukhusmusiker.

– Uppdraget är att möta patienter, anhöriga och personal. I det uppdraget ingår det att lyssna mycket på människor, berättar han.

Det kan både handla om personer som nyligen mist en anhörig – eller varit med om en tragedi längre bakåt i tiden.

– Det kan vara någon som förlorat en anhörig för 15 år sedan och då sa alla ”vad stark du är”, men orkar nu inte längre vara stark och vill prata i stället, säger Jonas Lundkvist och fortsätter:

– Ibland kan det ringa från en avdelning där de säger att de har en patient som är orolig. Det kan vara oro inför en operation eller att man varit med om en olycka. Eller att man vet om att man kommer att dö och tänker att man vill prata med någon.

Men inte bara anhöriga och patienter vänder sig till sjukhuskyrkan. Kyrkan är också en resurs för personal som behöver någon att prata med.

– Det kan vara anställda som går igenom något jobbigt i sitt privatliv, säger Jonas Lundkvist.

Han poängterar att man inte behöver vara troende för att söka hjälp och stöttning hos sjukhuskyrkan.

– Man måste verkligen inte vara troende för att söka upp oss. Dessutom ligger det i vårt uppdrag att kunna hänvisa människor om de exempelvis behöver en muslimsk eller buddistisk företrädare. Då kan vi hänvisa dem vidare, säger Jonas Lundkvist.

Blir det inte tungt på jobbet ibland?

– Jo, det kan det vara. Men också väldigt meningsfullt eftersom att man kan se att människors kriser förändras. Man kan se hur livet kommer tillbaka.

– Sjukhuskyrkans symbol är en gren som är avhuggen, men så växer det ut ett nytt skott. Man får se att livet kommer tillbaka även om det känns som en återvändsgränd.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Meningsfullheten och möten med människor. Vi kommer väldigt nära människor när man skalar av fasader och får säga hur det verkligen är. Det ligger ett stort förtroende att få ta emot det och som är väldigt vackert. Sen är inte alla berättelser sorgliga. Det är också människor som upptäcker nya sidor av sig själva. Människor som är sjuka och upptäcker vad som är viktigt för dem.

Text och foto: Oskar Schriever-Abeln

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 december 2023