Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det finns hjälp att få vid endometrios

Publicerad: 2024-03-07 11:13

– Det finns hjälp att få vid endometrios. Ingen ska behöva lida i onödan, säger Maria Hjertner, kontaktbarnmorska för endometriosteamet i Örebro län.

Personal från endometriosskolan

Endometrios innebär att det finns livmoderslemhinna eller celler som liknar livmoderslemhinna på andra ställen än inuti livmodern.

– 250 000 kvinnor i Sverige har konstaterade endometrios, så det är väldigt vanligt. En del lever med kronisk smärta, andra upplever att det går i cykler. Många blir väldigt ledsna när de får sin diagnos, men det kan också vara en lättnad och bekräftelse. Kvinnorna upplever ofta att de har skickats runt i vården och inte blivit tagna på allvar tidigare, säger Maria Hjertner.

I Region Örebro län finns ett endometriosteam bestående av läkare som är specialister på endometrios, kurator, psykologer, fysioterapeuter och barnmorskor.

– Långvarig smärta påverkar både fysiskt och psykiskt Det är viktigt att se hela människan och vad som kan påverkar smärtupplevelsen. Därför är det bra att vi är ett multiprofessionellt team kring patienten. Vi kan olika saker och kan hjälpa på olika sätt, säger Anna Friström-Widén, sjukgymnast.

– Vi har även vår smärtsektion som vi kan rådfråga om vi inte kommer vidare i smärtbehandlingen, säger Maria Hjertner.

Högkostnadskort gäller 

Endometriosteamet ordnar endometriosskolor för kvinnor med konstaterad endometrios eller misstanke om endometrios, exempelvis tjejer med svår menssmärta. Skolan tar emot cirka 8 -10 deltagare i varje grupp. Kursdeltagarna är allt från unga tjejer till kvinnor i klimakteriet. Varje skola är uppdelad på fyra tillfällen och kostar 220 kronor per gång.

– Högkostnadskort gäller och våra deltagare kan få intyg så att de har rätt att gå ifrån på skoltid eller betald arbetstid för att kunna vara med, berättar Maria Hjertner.

Syftet med endometriosskolorna är att förbättra livskvalitén hos deltagarna, bland annat genom att ge dem ökad kunskap om endometrios och hanteringsstrategier för att minska smärta. Det finns många olika faktorer som kan påverka smärtupplevelsen.
Deltagarna får träffa olika professioner från endometriosteamet.

– Vi pratar bland annat om kroppsmedvetenhet och hur vi ser ut anatomiskt. Det är viktigt för att ha koll på hur allt hänger ihop. Genom att se ett sammanhang får man större förståelse för sin sjukdom. Det kan minska rädsla och ångest, säger Maria Hjertner.

Att leva med långvarig smärta

Deltagarna får också veta mer om hur man upptäcker endometrios, hur det kan se ut vid operation, syftet med läkemedelsbehandling och hur den fungerar, hur endometrios påverkar livet, om acceptans och hur det är att leva med långvarig smärta.

– Vi pratar även om fysisk aktivitet och om hur lust och olust kan påverka relationen. Vi brukar avsluta nästan alla tillfällen med praktiska avspänningsövningar, så vi har både en teoretisk- och en praktisk del, berättar Emma Broughton, fysioterapeut.

– Kunskap är makt. Genom kunskap om sin sjukdom och vad de kan göra för att hantera den kan deltagarna också påverka sin behandling och hur de mår, säger Maria Hjertner.

Endometriosskolan är även ett bra sätt att få utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

– Flera som varit med har fortsatt att ha kontakt med varandra efteråt. De har funnit stöd i varandra och fortsätter att hitta på aktiviteter tillsammans, berättar Maria Hjertner.

Läs också: Wilma 18: "Jag är inte galen - jag är sjuk"

 

Text och foto: Victoria Rydergård

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 mars 2024