Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det skrivna ordets kraft – Utbildning i Reflekterande skrivande

Publicerad: 2021-10-05 15:41

Att utforska sin livsberättelse genom pennan är en väg till större medvetenhet och förbättrad hälsa. Därför erbjuder Region Örebro län en ettårig utbildning för handledare i Reflekterande skrivande – den första i sitt slag i Sverige.

Kursen startar i december 2021 och kommer i första hand att erbjudas personer i Örebro län.

– Vi vänder oss till en bred målgrupp, där den gemensamma nämnaren är ett intresse för skrivande som hälsofrämjande metod. Det kan till exempel vara personal inom bibliotek, skola, hälso – och sjukvård, folkhälsa, studieförbund, men också skrivande personer i länet, säger Linda Berg Ottoson, utvecklingsledare bibliotek och litteratur, Region Örebro län.

Det är Emelie Hill Dittmer, terapeutisk skrivpedagog, som tillsammans med Linda Berg Ottoson utformat en ettårig utbildning för blivande handledare i metoden Reflekterande skrivande.

Biblioterapi – läsning och skrivande som terapi

Biblioterapi är ett fält som kombinerar kultur och hälsa genom att läsning och skrivande blir ett medel för att främja hälsa. Sedan tidigare har Region Örebro län ett nätverk för biblioterapiintresserade med 1–2 träffar per år, där både teori och praktik, nätverkande och inspiration är viktiga delar.

– Utbildningen i Reflekterande skrivande känns som en naturlig och spännande fortsättning på vårt biblioterapeutiska arbete, säger Linda Berg Ottoson. Kulturen är en oumbärlig kraft i arbetet med att möta de komplexa samhällsutmaningar vi står i och inför.

Fakta

  • Utbildningen Reflekterande skrivande pågår december 2021-december 2022.
  • Kultur och hälsa är ett av två prioriterade områden i Region Örebro läns kulturplan 2020-2023, där biblioterapi ingår som ett prioriterat utvecklingsområde.

Läs mer om utbildningen Reflekterande skrivande och anmäl dig

Kontakt

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023