Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Diabetesvården får högsta betyg på att ligga lågt

Publicerad: 2021-02-09 15:37

Region Örebro läns tre diabetesmottagningar toppar listan i Sverige år 2020 när det gäller att ha få personer med diabetes som har högt långtidsblodsocker, så kallat HbA1c. Mottagningarna har legat bra till i många år, bortsett från en resultatmässig dipp 2019, men är tillbaka i toppen trots ett tufft år med pandemin. Vi har träffat några av dem som jobbar med diabetes typ 1 för att gratulera och få hör mer om hur de arbetar.

Tre personer jobbar på diabetesmottagningen på USÖ

Eva Salomonsson, Erik Schwarcz och Märta Sjölander. Foto: Therese Triumf

Varför är ni bäst i Sverige när det gäller att ha så få diabetespatienter som möjligt med höga blodsockervärden?

– Vi jobbar i team och har tydliga gemensamma mål. Vi har också bestämt oss för att jobba stenhårt med detta och har täta kontakter med diabetespatienterna och hög tillgänglighet, berättar Erik Schwarcz överläkare vid medicinmottagning 1 på USÖ.

– Varje vecka svarar vi på hundratals frågor och önskemål via e-tjänsterna på 1177.se. 2020 har såklart varit ett extra tufft år eftersom mycket fått stå tillbaka när det gäller gruppverksamhet och vissa patienter har fått vänta extra länge på sina återbesök, säger Erik Schwarcz. Vi är glada att se att den grupp som har störst risk för långsiktiga komplikationer (HbA1c > 70 mmol/mol) inte har kommit i kläm på grund av pandemin.

– Vi är intresserade och vi vill lära ut, förklarar diabetessköterska Eva Salomonsson. 
– Man ska längta till att komma till oss, tillägger Märta Sjölander, även hon diabetessköterska på medicinkliniken, USÖ. Vi både behöver och får mycket kunskap i personalen och det behövs för att hålla sig uppdaterad med det senaste. Vi jobbar individuellt med varje patient – de som ligger högt ska alltid veta att vi inte nöjer oss, utan att vi hela tiden finns tillgängliga och peppar och coachar, tipsar om förändring i behandlingen.

Hur gör ni för att åstadkomma toppresultat?

– Vi var bland de sämsta i landet för ett antal år sedan. Då började vi med att titta på de patienter som hade högst värden och har sakta men säkert jobbat oss framåt. Genom teamarbete där vi hjälper och utbildar varandra har vi blivit bättre tillsammans. Målen används dagligen när vi coachar patienterna till att själva testa när det inte funkar bra, vi har stor klinisk kunskap och kan ge bra råd utifrån de data och den kunskap vi har, berättar Märta.

Hur arbetar ni tillsammans?

– Det är alltid okej att knacka på en kollegas dörr och fråga, det är en styrka att vi sitter tillsammans här på USÖ. Vi har också chefer som tycker om att testa och tänka nytt, prova nya saker och som kämpat för att vi ska få resurser till att bedriva den här vården. Erik har gett stort förtroende till oss diabetessköterskor – vi jobbar väldigt självständigt med teknik och patienter. Vi har vuxit som personer och är trygga, då vågar man tänka nytt och vara framåt, berättar Eva.
– Vi har all uppföljning samlad och tydlig via NDR - Nationella Diabetes Registret. Vi använder detta varje dag och här finns även "Knappen" för att visa statistik och som gör det enkelt för oss att analysera våra resultat, säger Erik.

Hur har ni kontakt med era patienter?

– E-tjänsterna på 1177.se ger patienterna möjlighet att själva beställa recept, intyg, och anmäla sig till kurser med mera. Vi har också telefontider varje dag så att varje patient upplever att man får svar. Vi jobbar med både fysiska och digitala vårdmöten vilket underlättar för både oss och patienterna. Våra patienter är ofta unga och har fullt upp i livet – då vi kan stämma av digitalt istället. Vi kan då se deras glukoskurvor via molnbaserade tjänster och patienterna slipper förflytta sig för ett vårdmöte, säger Märta.

Hur jobbar ni med patientföreningar och andra delar av vården?

– I vår region fungerar det bra hela vägen från det regionala rådet, numera "Lokala arbetsgruppen- LAG". Vi har gemensamma möten och utbildningar, både för oss själva och patienterna. Vi har bra samarbete mellan alla tre mottagningarna och på alla nivåer inklusive patientorganisationer, Läkemedelscentrum, mellan enheter och mellan kollegor avslutar Erik.

Faktaruta

  • Det finns tre vuxendiabetesmottagningar i Region Örebro län som jobbar tillsammans, här tar man hand om cirka 1800 patienter. På barn- och ungdomsmottagningen på USÖ har man hand om alla barn i regionen som har diabetes, ca 200 stycken.
  • Sjuksköterskorna från Karlskoga, Lindesberg och Örebro träffas vår och höst för att dela med sig och lära av varandra.*
  • Årligen anordnar vi en mini-mässa som kallas "Diabetes i fokus", där vi bjuder in regionens patienter med typ 1 diabetes och deras anhöriga till att lära mer om diabetes typ 1.
  • Diabetesmottagningen erbjuder gruppverksamhet som handlar om exempelvis graviditet, olika tekniska produkter, kost etc.*
  • Nationella diabetesregistret: NDR är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att underlätta ett systematiskt förbättringsarbete i diabetesvården.
    Läs mer på: ndr.nu

*Har inte genomförts under 2020 på grund av pandemin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021