Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Efter enstaka fall av allvarliga komplikationer vid influensa B - barn i länet erbjuds tillfälligt kostnadsfri vaccination

Publicerad: 2023-03-14 11:33

Smittspridningen av både influensa A och B pågår i hela landet, särskilt bland barn. Efter att ett fåtal barn i Örebro län drabbats av allvarliga komplikationer kopplat till influensa B erbjuds nu barn 6-17 år kostnadsfri vaccination. Erbjudandet gäller för barn bosatta i Örebro län och under närmsta veckorna när influensasäsongen fortfarande pågår.

 

Smittspridningen av både influensa A och B pågår i hela landet, särskilt bland barn. Efter att ett fåtal barn i Örebro län drabbats av allvarliga komplikationer kopplat till influensa B erbjuds nu barn 6-17 år kostnadsfri vaccination. Erbjudandet gäller för barn bosatta i Örebro län och under närmsta veckorna när influensasäsongen fortfarande pågår.

Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen förtydligar att det handlar om ett erbjudande och inte en rekommendation. 

- Vaccinering kommer inte att kunna stoppa smittspridningen och det handlar inte heller om att man ska vaccinera barn för att skydda andra i sin omgivning, säger hon. Att vaccinera annars friska barn är inte en rekommendation men en möjlighet som funnits även tidigare. 

Fler fall än förväntat

De allra flesta barn som drabbas av influensa B får en mild sjukdom. I enstaka fall kan influensa ge allvarliga komplikationer som till exempel hjärtmuskelinflammation eller hjärninflammation.

- I år har vi sett ett fåtal fall hos barn med svåra komplikationer vid influensa B. Det skulle kunna vara inom normalvariationen men är ändå fler än förväntat, säger Gunlög Rasmussen.

Begränsad period

I samråd med Folkhälsomyndigheten och under det att situationen utreds erbjuds därför vaccination kostnadsfritt för barn i skolåldern under en begränsad period. Det formella beslutet har fattats av regionens politiska ledning.

- För att underlätta för den som vill vaccinera sitt barn mot influensa är det här ett erbjudande vi vill gå ut med, avslutar Gunlög Rasmussen.

Mer om vaccination mot influensa:

 • Invånare i länet kommer att kunna boka tid för vaccination via 1177.se i systemet Mitt vaccin.
 • Tidsbokning via telefon sker via vaccinationsmottagningarnas gemensamma telefonnummer 019-602 80 00. Öppettider för telefonbokningen är måndag - fredag 7:30-16:15
 • Det går inte att boka vaccination genom att ringa en enskild vårdcentral.
  Vaccin mot influensa är godkänt för barn från 6 månaders ålder.
 • Säkerhetsstudier visar att biverkningar kan förekomma, men att de är lindriga och övergående.
 • Barn till och med 8 år som inte tidigare vaccinerats mot influensa behöver två doser med minst 4 veckors mellanrum för fullgott skydd.
 • För barn från 9 år och vuxna räcker det men en dos inför säsong.
 • Det tar upp till två veckor innan man får ett skydd av influensavaccin. För de barn som behöver två doser uppnås fullgott skydd två veckor efter den andra dosen.
 • Vaccinationsskyddet mot att insjukna i influensa är aldrig 100 procent men sjukdomen blir oftast lindrigare hos de som vaccinerats.

Mer om barn och influensa:

Hög feber, muskelvärk, halsont och hosta drabbar nästan alla som insjuknar i influensa. Hos barn är även illamående, kräkningar och diarré vanliga symptom. De allra flesta barn som insjuknar i influensa blir friska utan att behöva söka vård.

Nedanstående symtom, hos barn och vuxna, kan visa på mer allvarlig sjukdom - ring då 112:

 • Snabb eller ansträngd andning, andnöd
 • Blå läppar eller ansikte
 • Kraftfulla bröstkorgrörelser vid varje andetag - barnet tar i för att andas
 • Bröstsmärta
 • Kraftigare buksmärta
 • Svår muskelsmärta - barn som inte vill gå
 • Uttorkning - ingen urin sedan 8 timmar, grå slemhinnor, gråt utan tårar
 • Nedsatt kontakt i vaket tillstånd, förvirring eller medvetslöshet
 • Kramper

Läs mer om influensa på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 mars 2023