Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ekonomisk kris inom Sveriges regioner

Publicerad: 2023-10-17 13:08

Den ekonomiska situationen för Sveriges kommuner och regioner blir allt tuffare. Det konstaterar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, när de släpper höstens Ekonomirapport.

Analysen som presenteras i Ekonomirapporten visar att inflationens effekter i form av prisökningar, ökade pensionskostnader och ökade räntekostnader fortsätter att urholka regionernas ekonomier. I år förväntas negativa resultat i alla regioner utom Gotland.

Nästa år förvärras situationen ytterligare och SKR beräknar de totala underskotten i regionerna till 24 miljarder kronor. SKR bedömer att resultaten börjar återhämta sig efter 2024, men att regionerna kommer att ha ett sammantaget underskott även 2025.

– När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för utvecklingen på sikt, både vad gäller Region Örebro län och Sveriges alla regioner. Men osäkerheten är stor och det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att reda ut den ekonomiska krisen. Mot bakgrund av detta arbetar nu nämnder och verksamhet inom Region Örebro län tillsammans med att ta fram utvecklingsplaner inom respektive område med målet att nå en ekonomi i balans, säger Lennart Frommegård, Region Örebro läns ekonomidirektör.

Fakta Ekonomirapporten

Ekonomirapporten belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Den kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för regionernas och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året.

Läs Ekonomirapporten oktober 2023.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 oktober 2023