Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ekonomiskt stöd till kulturaktörer i länet

Publicerad: 2022-12-12 16:32

Efterdyningarna av pandemin i kombination med den aktuella ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har satt länets kulturella aktörer i en knepig situation. Det gör att kulturnämnden i dag fattade beslut om att fördela drygt 1,6 miljoner kronor i stöd till aktörer av betydelse för länets kulturella infrastruktur.

Flygfoto i svartvitt med Länsteaterns byggnad i gult

Länsteatern i Örebro

- Pandemin har inneburit stora inkomstbortfall inom kulturområdet och när nu den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld ser ut som den gör, med hög inflation och höga energipriser, är behovet av ekonomisk hjälp stort hos många verksamheter. Det behovet svarar vi nu upp mot genom att skjuta till extra pengar, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Beslutet i kulturnämnden innebär att Region Örebro län förstärker verksamheterna inom kultursamverkansmodellen inför 2023 med ett belopp på totalt 1 620 000 kronor. De verksamheter som får del av pengarna är:

 • Länsmusiken Örebro län 215 000 kronor
 • Länsteatern i Örebro 345 000 kronor
 • Örebro läns museum 135 000 kronor
 • Stadra teater 135 000 kronor
 • TNEC (Ställbergs gruva) 135 000 kronor
 • Opera på Skäret 135 000 kronor
 • ArkivCentrum Örebro 85 000 kronor
 • Teater Martin Mutter 135 000 kronor
 • Skoindustrimuseet i Kumla 55 000 kronor
 • Konst på hög 55 000 kronor
 • Frövifors pappersbruksmuseum 135 000 kronor
 • Alfred Nobels museum 55 000 kronor

- Min bedömning är att aktörerna på den här listan är av stor vikt för att länets regionalt finansierade kulturliv och att det stöd vi nu beslutat om är en förutsättning för att aktörerna ska kunna fortsätta erbjuda verksamheter på samma höga nivå som tidigare, säger Torbjörn Ahlin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023