Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ekonomiskt stöd till länets kulturaktörer

Publicerad: 2022-09-01 12:53

Sex av länets kulturaktörer får dela på drygt en miljon kronor. Pengarna, som delas ut av Region Örebro läns kulturnämnd, ska täcka aktörernas inkomstbortfall till följd av pandemin.

- Pandemin har slagit väldigt hårt mot kulturområdet. Många aktörer har dels drabbats av inkomstbortfall, dels tvingats ställa om sina verksamheter. De är därför i behov av ekonomiskt stöd för att även fortsättningsvis kunna bedriva sina verksamheter, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Totalt är det sex kulturaktörer som får dela på de 1 079 000 kronor som Region Örebro län fått från statliga Kulturrådet att fördela.

- De sex aktörer som får dela på pengarna är alla viktiga för invånarnas möjlighet att ta del av ett kulturliv av hög klass, de bär upp stora delar av den regionala kulturella infrastrukturen, säger Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande i kulturnämnden.

- Länets kulturinstitutioner behöver stärkas inför framtiden och stödet kan användas brett, till exempel för kompetensutveckling och digital omställning. Medlen går också att använda till tillfälliga insatser och nya samarbeten, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

De aktörer som får ekonomiskt stöd är:

  • Örebro länsteater, 379 000 kronor
  • Stadra teater, 300 000 kronor
  • Länsmusiken Örebro, 100 000 kronor
  • Opera på Skäret, 100 000 kronor
  • Örebro läns museum, 100 000 kronor
  • The Non-Existent Center, 100 000 kronor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023