Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Emma Olsson önskar mer forskning om smärtlindring vid kylbehandling av nyfödda

Publicerad: 2023-06-26 09:54

Vissa barn drabbas av syrebrist under graviditet eller vid förlossningen. Ett sätt att skydda hjärnvävnaden är att ge det nyfödda barnet en kylbehandling under tre dygn. Kroppstemperaturen sänks då till 33,5 grader eftersom forskning visat att detta kan minska omfattningen av hjärnskadan samt öka överlevnaden. Forskaren Emma Olsson såg i sin studie att det nästan inte finns någon forskning alls om effektiv smärtlindring för nyfödda.

Forskaren Emma Olsson

Emma Olsson, sjuksköterska på neonatalavdelning 35 A vid Universitetssjukhuset Örebro. Foto: Elin Abelson.

Det har gått sex år sedan Emma Olsson blev klar med sin avhandling och fick Riksföreningen för barnsjuksköterskors pris för bästa avhandling. Hennes forskning handlar fortfarande till stor del om de för tidigt födda eller sjuka nyfödda barnen inom neonatalvården och framförallt hur barnens smärtlindring kan förbättras.

Emma Olsson har tillsammans med kollegor publicerat en Cochrane review, vilket innebär en sammanställning av resultaten från studier som undersökt smärtlindring och lugnande läkemedelsbehandling i samband med kylbehandling av nyfödda barn. Inga studier kunde inkluderas i översikten.

Tre frågor till en forskare, 2023, 800 100 ny.jpg

Hur går kylbehandling av nyfödda till?

– Barnet läggs på en slags madrass där vatten cirkulerar, madrassen är kopplad till en maskin som i sin tur reglerar vattnets temperatur i förhållande till barnets för att hålla kroppstemperaturen konstant på 33,5 grader. Efter tre dygn värms barnet successivt upp och behandlingen är färdig. Kylbehandlingen kan bara ges från vecka 36 och framåt.

Vilka effekter hoppas man uppnå?

– Effekten man hoppas uppnå med kylbehandlingen är att minimera de hjärnskador som dessa barn riskerar att drabbas av, forskning har även visat att överlevnaden ökar med kylbehandlingen. Detta är en avancerad behandling och till exempel kan barnets cirkulation och koagulation påverkas av den sänkta kroppstemperaturen. Att vara nedkyld är dessutom smärtsamt och obehagligt och därför är smärtlindring viktigt under behandlingen. Smärta och stress hos barnet riskerar också att påverka effekten av kylbehandlingen negativt.

Varför är den här patientgruppen så viktig att prioritera?

– Att det nästan inte finns någon forskning om smärtlindring och lugnande läkemedelsbehandling i samband med kylbehandling är bekymmersamt. Vuxna som vårdas med kylbehandling efter hjärtstopp blir i regel sövda för att acceptera behandlingen medan det på vissa neonatalavdelningar endast ges mycket lite smärtlindring då det finns en rädsla för negativa effekter av läkemedelsbehandlingen. Eftersom smärta i denna patientgrupp också medför negativa konsekvenser är det otroligt viktigt att fler forskningsstudier görs så att vi kan behandla dessa små och sjuka barn evidensbaserat.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2024