Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

En digital SIP ger stora vinster för vårdtagaren

Publicerad: 2023-11-20 17:28

Nu kan privatpersoner läsa sin SIP – samordnad individuell plan – på 1177.se och behöver inte vänta på att få ett papper hemskickat. SIP är en plan som är till för personer som behöver stöd och hjälp från flera håll samtidigt. Det kan handla om kontakter med personal från socialtjänsten, äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin eller skolan.

Tecknad bild: en äldre kvinna och en sjukvårdklädd kvinna sitter och pratar. Bakom den äldre kvinnan står en man med stort tryck på t-shirten. Alla tittar på skärmen på en dator på bordet.

SIP kan handla om tillfälliga insatser efter en operation eller livslånga vid psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar. Den enskilda bestämmer vilka som ska vara med och samordningsansvarig kallar alla till mötet.

SIP bidrar till ett helhetsperspektiv. I korthet innebär den att flera verksamheter är med och planerar vård och omsorg, så att det blir så bra och effektivt som möjligt för den enskilde.

– SIP är planernas plan, där vi gemensamt skapar en plan som utgår från dina målsättningar där olika insatser ska hjälpa dig att nå dit. Det kan vara tillfälliga insatser efter en operation eller livslånga vid psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar, säger Kristina Luhr, utvecklingsledare Välfärd och folkhälsa på Region Örebro län.

I takt med att fler och fler efterfrågar samordning av sina vård- och omsorgskontakter så får vi en bättre och mer personcentrerad vård där olika verksamheter drar nytta av varandras kompetens och insatser.

- Vi gör bara en SIP om en enskild vill ha det och den initieras på olika sätt:

  • Du kommer till vården och personen du möter föreslår att ni ska göra en SIP. Vårdcentralerna ska erbjuda SIP till alla som skrivs ut från sjukhus och behöver fortsatt vård och omsorg från olika verksamheter.
  • Du kan själv fråga om du kan få samordning och då kallar en samordningsansvarig till ett SIP-möte med alla de kontakter du vill ha med. Det spelar ingen roll om du ställer frågan till skolan, sjukvården eller omsorgen – alla kan hjälpa till att initiera en SIP.
  • Din närstående kan be vård, omsorg eller skola om en SIP för dig.

I en SIP blir det väldigt tydligt när insatserna ska göras och av vem. Vinsten med att digitalisera blir att din SIP finns på samma ställe som alla andra journalanteckningar. Tidigare behövde den som samordnar planen kolla av med alla inblandade att de dokumenterat sin del och sedan skriva ut SIP för att posta den till patienten.

- Tre dagar efter mötet kan vårdtagaren se sin SIP. Det säger vi till den enskilde för vi har kommit överens om att det är en rimlig tid för att alla som varit med på mötet ska hinna dokumentera sina insatser, avslutar Kristina Luhr.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 november 2023