Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Enklare provtagning underlättar behandling vid infektion i ögat

Publicerad: 2022-03-11 10:43

Varje år behandlas drygt 100 patienter på Universitetssjukhuset Örebro för en allvarlig infektion på ögats yta. Infektionen på ögats hornhinna behöver behandlas snabbt. ”Vi såg därför att de provtagningar som behöver göras på ögat skulle kunna förenklas”, säger forskaren Susanna Sagerfors.

Provtagning på ögonkliniken. Bomullspinne visade sig vara effektivare än knivblad.

Provtagning på ögonkliniken. Bomullspinne visade sig vara effektivare än knivblad. Foto: Elin Abelson.

Hennes forskning handlar om den allvarliga infektionen infektiös keratit, som drabbar ögats hornhinna, den del som sitter ytterst på ögat.

– Infektiös keratit anses vara ett akut tillstånd, då infektionen i vissa fall, ibland så snabbt som inom enstaka dygn kan resultera i att det går hål på ögat, med risk för förlust av både synen och hela ögat. Ett så elakartat förlopp är ovanligt, men infektionen läker med ärr och för att begränsa ärrets omfattning vill man behandla infektionen direkt med antibiotika, förklarar Susanna Sagerfors, överläkare på ögonkliniken och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Bomullspinne effektivare än knivblad

Ett sätt att ta reda på vad det är som orsakar infektionen och hur man ska behandla den, är att ta prov för odling.

– Efter provtagningen påbörjas sedan behandling med antibiotika som verkar brett mot flertalet bakterier. För att förenkla odlingsproceduren har vi studerat ett enklare tillvägagångssätt, säger Susanna Sagerfors.

Idag är odlingsproceduren, då ett prov tas på ögat för att analyseras, både komplicerad och resurskrävande. Den görs med sju provtagningar och skulle kunna förenklas till tre provtagningar enligt en studie utförd av ögonkliniken och laboratoriemedicinska kliniken, avdelningen för mikrobiologi vid Universitetssjukhuset Örebro.

– Vi såg också att bomullspinne kan vara ett mer effektivt instrument än knivblad för provtagning och utodling från hornhinneinfektionen. Det var överraskande då det i internationell litteratur främst är knivbladet som rekommenderas för provtagning vid hornhinneinfektion, säger hon.

Kontaktlinser kan orsaka infektion

Behandling med antibiotika ögondroppar påbörjas direkt vid första besöket hos ögonläkare, oftast med droppning varje timme dygnet runt. Sedan justeras behandlingen efter några dagar när svaret på odlingen finns.

– I vår del av världen är kontaktlinsbärande den vanligaste orsaken till att man drabbas av infektiös keratit. I medeltal är risken att drabbas under en livstid med kontaktlinsbärande cirka 1,5 procent. Risken är som störst för de kontaklinsbärare som bär sina mjuka kontaktlinser dygnet runt, säger hon.

Det finns några tecken som kontaktlinsbärare bör vara uppmärksam på. Ensidig, snabbt påkommen ögonsmärta i kombination med påtaglig rodnad av ögonvitan, bländningskänslighet och dimsyn. Uppstår dessa besvär bör man ta ur linserna och kontakta vården eller sin optiker.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022