Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Enklare tillgång till klamydiatest via länets ungdomsmottagningar

Publicerad: 2022-05-09 08:26

Många länsinvånare har hämtat ett covid-test från lådor runt om i länet och registrerat sitt test via 1177.se. Nu testar Region Örebro län en liknande procedur för egenprovtagning för klamydia och gonorré. Först ut att erbjuda möjligheten är ungdomsmottagningarna i länet.

- Nu kan ungdomar hämta testkit för klamydia/gonorré från lådor som finns på alla våra ungdomsmottagningar i länet. Det enda som krävs är en giltig e-legitimation för att kunna logga in på 1177.se och registrera sitt test där när man tagit det, säger Karin Johansson, enhetschef ungdomsmottagningen.

Positiva erfarenheter från covid-testningen

Den tekniska lösningen för att invånare själva ska kunna registrera test via 1177.se etablerades när Region Örebro län införde lådor med covidtest i maj 2021. Hela proceduren innebär att invånaren själv hämtar, tar, registrerar och lämnar in sitt test.

- Erfarenheterna av att tillgängliggöra testning på det sättet är goda och därför vill vi nu utöka vårt erbjudande om självtestning genom att erbjuda samma enkla tillvägagångssätt för klamydiatestning, säger Martin Sundqvist, överläkare Klinisk mikrobiologi.

Ibland rekommenderas provtagning på mottagning

Som tidigare kan man även boka tid på mottagning eller beställa hem ett test för klamydia/gonorré via 1177.se. Lådorna blir ett komplement för att ytterligare tillgängliggöra testningen för klamydia/gonorré.

- Det är mycket positivt att tillgängligheten till självtest ökar. Samtidigt finns det vissa situationer där ytterligare provtagning kan behövas. Om man exempelvis har symtom på en könssjukdom, eller om man har haft oskyddat sex utomlands rekommenderas man kontakta sin ungdomsmottagning, vårdcentral eller STI-mottagningen på USÖ för bedömning, säger Lisa Vennberg biträdande smittskyddsläkare.

Fler lådor på gång

Ungdomsmottagningen vänder sig till personer upp till 22 år.

- Vi börjar pilottesta med ungdomsmottagningen. Ambitionen är att inom kort kunna erbjuda lådor med klamydiatester på fler håll i länet, även för äldre invånare, säger Angelika Skeppstedt, enhetschef Smittskydd & Vårdhygien.

Fakta klamydia och gonorré

Klamydia är vanlig könssjukdom. Klamydia känns inte alltid och det kan vara så att man inte märker om man fått det. Därför är det viktigt att testa sig om man haft oskyddat sex. Klamydia behandlas med antibiotika.

Läs mer om klamydia på 1177.se

Gonorré är en mindre vanlig könssjukdom men som ökar i förekomst. Precis som vid klamydia kan man ibland vara smittad utan at man märker det. Därför är det viktigt att testa sig om man haft oskyddat sex. Gonorré behandlas med antibiotika.

Läs mer om gonorré på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 maj 2022