Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Erik Schwarcz får utmärkelsen Årets eldsjäl

Publicerad: 2022-05-17 11:49

Erik Schwarcz, överläkare inom Verksamhetsområde medicin i Region Örebro län, har fått utmärkelsen Årets eldsjäl. Priset delas ut av Svensk förening för diabetologi till en person som "på ett betydande sätt förbättrat vården för personer med diabetes".

Utmärkelsen Årets eldsjäl delades ut på det nationella diabetesmötet i Helsingborg i mitten av maj. Erik Schwarcz känner sig stolt och hedrad över att ha fått ta emot priset.

– Jag ser det som en uppskattning av allt arbete som jag har lagt ner under många år, som en typ av "lifetime achievement award". Samtidigt vill jag tydligt påpeka att god diabetesvård inte är en persons jobb, utan ett lagarbete. Jag delar utmärkelsen med mina fantastiska arbetskamrater. Det är roligt att gå till jobbet varje dag.

Erik Schwarcz

Erik Schwarcz började jobba inom Region Örebro län 1984 som AT-läkare och har varit ansvarig för diabetesvården på USÖ i över 20 år. Han är även docent vid Örebro universitet.

Från början var det lite av en slump att det blev just diabetes Erik Schwarcz skulle komma att arbeta med. Men ju mer insatt han blir i ämnet desto mer spännande och intressant tycker han att arbetet har blivit.

– Utvecklingen inom området har varit otrolig de senaste 30 åren. Sättet att arbeta är förändrat och det finns idag många helt nya läkemedel och tekniska hjälpmedel att erbjuda. Att leva med en kronisk sjukdom som diabetes kan vara mer eller mindre tufft och variera över tid och med livet. Att med min och diabetesteamets kunskap kunna hjälpa dessa personer att lättare leva med sin sjukdom motiverar mig att gå till jobbet.

Hur ser utmaningarna ut framöver inom diabetesvården?

– Svensk diabetesvård håller högsta världsklass. För att behålla den positionen krävs fortsatt rekrytering av kompetenta medarbetare som har och får adekvat utbildning och fortbildning. Den tekniska utvecklingen inom pumpar och sensorer kommer att fortsätta. Om de används på rätt sätt gör de stor nytta för våra patienter.

Motivering

”Erik Schvarcz har varit Örebro trogen genom åren vilket har haft en oerhört stor betydelse för den lokala utvecklingen vid kliniken. Under denna mycket långa tidsperiod har Erik ständigt varit full av energi och haft utveckling som yttersta ledord. Erik brinner för kvalitetsdriven vård och är mycket drivande i utvecklingen av diabetesvården via NDR. Erik har starkt bidragit till den förbättring av resultaten som Örebro nu har uppnått på senare år där Universitetssjukhuset Örebro ständigt ”gäckar i toppen”. Erik är kanske också den som allra oftast inspekterar enhetens resultat ”online” via NDR-knappen vilket personifierar hans dedikerade inställning till goda resultat. Som Erik brukar säga ”när andra tittar på hur det går på börsen kollar jag NDR-knappen mest varje dag”.

Erik har genom sitt smittande engagemang parat med hög kompetens skapat ett väldigt fint multidisciplinärt diabetesteam inom sjukhuset så väl som en utmärkt samarbetspartner och kunskapskälla för primärvården. Överlag ses en fin breddning av kompetensen med Erik som primus motor.  Erik är vidare en duktig föreläsare och mötesarrangör och han har också varit mycket viktig ur ett nationellt perspektiv där han under många år varit en drivande och central ledamot i SFD:s styrelse. Sammanfattningsvis lever Erik Schvarcz på alla sätt och vis med emfas upp till epitetet ”årets eldsjäl” inom diabetesvården i Sverige!”

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 maj 2022