Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Etikpris till Mia Svantesson Sandberg

Publicerad: 2022-10-12 12:49

Etikpriset delades ut under Sjuksköterskedagarna i Stockholm. Forskaren Mia Svantesson Sandberg fick ta emot priset för hennes bidrag att utveckla etikronder i sjukvården med målet att underlätta för samtliga yrkesgrupper att hantera etiskt svåra situationer. ”Jag är så galet glad över priset. Det känns som en bekräftelse att etikforskning är viktigt, trots svårigheten att få medel till det”, säger hon.

Mia Svantesson Sandberg, forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum och etiskt sakkunnig i två regionala råd, med grundanställning inom VO anestesi- och intensivvård. Foto: privat. 

Mia Svantesson Sandberg, forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Foto: privat.

Mia Svantesson Sandberg är mån om att budskapet når ut att vårdpersonal behöver tid och hjälp att resonera om den etiska stressen i omsorg om patient och anhöriga, det vill säga etikronder.

– Genom att ha ett systematiskt samtal skapar etikronder förutsättningar att reflektera över etiska dilemman kring patienten och patientens anhöriga, säger Mia Svantesson Sandberg, forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum och etiskt sakkunnig i två regionala råd, med grundanställning inom VO anestesi- och intensivvård.

Forskningen har sedan hennes avhandling varit inriktad på etik ur olika perspektiv. Ett perspektiv är utvärdering av etikronder, ett europeiskt- och nu nationellt samarbete.

– Vi har kommit fram till att etikronder bör leda till etisk kompetens såsom omdöme, mod och ansvar samt etiskt klimat, berättar hon.

Hjälp att sortera stressen

Under covidpandemin arbetade hon kliniskt inom intensivvården. Då startade hon upp två forskningsprojekt om etisk stress och oro i covidvården samt bedömningsstöd för beslut om intensivvård.  

– Resultaten visar att personalen behöver hjälp att sortera stressen i sin egen arbetssituation med den etiska stressen, som vi definierar är en omsorg om de sårbara. Etik och psykologi hör ihop. Det är därför viktigt att inleda etikronden om stressen i sin arbetsmiljö, för att sen kunna fokusera på den etiska stressen, säger hon.

 

Etikpriset

Priset delas ut av Carl-Axel Palm, ordförande i Carl-Axel Palms omvårdnads & utvecklingsstiftelse samt Oili Dahl, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening på konferensen Sjuksköterskedagarna i Stockholm den 3-4 oktober.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022