Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

EU utser USÖ-forskare att leda kampen mot allt mer svårbehandlad gonorré

Publicerad: 2023-06-08 08:00

Den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré ökar i förekomst och riskerar att bli obehandlingsbar på grund av antibiotikaresistens. Professor Magnus Unemo vid Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) och hans forskargrupp har nu utsetts av EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) att agera yttersta expertis i kampen mot spridningen av sjukdomen och relaterad antibiotikaresistens.

Forskarteamet från vänster: Daniel Golparian  ECDC project molecular biologist, Magnus Palm ECDC project economic controller, Magnus Unemo ECDC project director, Daniel Schröder ECDC project microbiologist, Susanne Jacobsson ECDC project manager.

Forskarteamet från vänster: Daniel Golparian ECDC project molecular biologist, Magnus Palm ECDC project economic controller, Magnus Unemo ECDC project director, Daniel Schröder ECDC project microbiologist, Susanne Jacobsson ECDC project manager.

Formellt har forskarna vid USÖ som leds av Magnus Unemo fått uppdraget av ECDC/EU att skapa referensfunktioner för övervakning av den bakterie som orsakar gonorré, Neisseria gonorrhoeae.

- I vårt nya uppdrag ingår bland annat att bistå de 27 EU medlemsländerna med teknisk kompetens, kapacitet, träning och kvalitetssäkring för att undersöka hur smittspridningen och spridningen av antibiotikaresistens sker, förklarar mikro- och molekylärbiolog Magnus Unemo. Vi kommer även vid behov att agera som referenslaboratorium för andra sexuellt överförbara infektioner som klamydia, syfilis och mykoplasma.

Bara ett tillgängligt alternativ

Bekämpningen av gonorré börjar närma sig en kritisk punkt då bakterien står emot nästan all tillgänglig antibiotika.

- Just nu finns bara ett tillgängligt antibiotikaalternativ för behandling av gonorré och då man börjar se sporadiska fall av resistens även mot detta alternativ så fruktar man att gonorré kan komma att bli obehandlingsbar, konstaterar Magnus Unemo. Vi forskar mycket på att hitta och utvärdera nya behandlingsalternativ då situationen börjar bli akut.

Forskning i regionen hjälper över hela världen

För hälso- och sjukvårdsledningen är utnämningen ytterligare ett kvitto på att forskningen i regionen håller högsta internationella kvalitet.

- Det understryker vikten av att vi har framgångsrika spetsforskare, inte bara inom det här området utan fler, konstaterar Jonas Claesson, hälso-och sjukvårdsdirektör. Det vi gör i Region Örebro län kan hjälpa patienter över hela världen.

En av de mest betydande forskarna

Magnus Unemo och hans forskargrupp leder redan idag ett globalt expertlaboratorium för sexuellt överförbara infektioner för Världshälsoorganisationens (WHO:s) räkning med uppdraget att bedriva internationell spetsforskning.

Dessutom har gruppen uppdraget att fungera som nationellt referenslaboratorium för sexuellt överförbara sjukdomar.

Vid den senaste rankingen av analysföretaget Clarivate finns Magnus Unemo med som en av 47 svenskar rankade som de mest betydande forskarna i världen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juni 2023