Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Expertrådet – där ungdomar har möjlighet att påverka

Publicerad: 2022-11-08 10:09

- Det är roliga, viktiga och informativa möten med engagerade ungdomar i vårt expertråd. Ungdomarna har så många idéer och funderingar som är oerhört värdefulla för oss som träffar dem i vården, säger Maria Pauly, lekterapeut på lekterapin USÖ.

Maria Pauly, lekterapeut, vid läkparken på USÖ

Maria Pauly, lekterapeut, här vid invigningen av läkparken på USÖ

”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad”. Det fastslår barnkonventionen.

Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin har etablerat ett sätt att ta tillvara barns och ungdomars åsikter i sitt nyligen inrättade expertråd.

- Det kommer alltid upp frågor där vi behöver hjälp av ungdomar för att hitta lösningar som passar just barn och unga, säger Maria Pauly.

- Tidigare har vi fångat frågor från unga som kommer hit på läkarbesök, undersökningar, provtagning eller liknande. Men sen tänkte vi att det skulle vara bra att även ha en grupp som vi kunde träffa återkommande. Det här är också en möjlighet för andra professioner som träffar barn och ungdomar att kunna ta del av barnens upplevelser och tankar kring mötet i vården.

Roliga och viktiga möten

För att få tag på ungdomar som var intresserade av att vara med i expertrådet satte personalen på lekterapin upp information på flera olika ställen på sjukhuset, de har också gjort flyers som de delat ut.

- Vi fick ihop en grupp med sex stycken ungdomar som alla har stor erfarenhet av att vistas i vårdmiljön som patienter. Den första träffen hade vi i februari i år. Då hade vi brainstorming där ungdomarna fick fundera över varför de ville vara med, vad de hade för förväntningar och vilka frågor de ville jobba med.

- De är väldigt engagerade och har massor med idéer och funderingar som de vill ta upp, det är tankar om hur de blir bemötta, hur de skulle vilja bemötta, hur de blir mer inkluderade i sin egen vård med mera, vilket är väldigt roligt. Sen fikade vi också, det är ett viktigt inslag på våra möten.

Att vara med i expertrådet är frivilligt och som ungdomarna gör på sin fritid. Kan man inte komma på ett möte så är det helt okej. Det ska vara roligt och man ska känna att man har tid och möjlighet att vara med, och det ska inte inskränka på skolarbete eller fritidsaktiviteter.

I våras vargruppen med och planerade invigningen av den nya Läkparken på USÖ. De var också med och höll i invigningen.

Expertrådet vid invigningen av läkparken

Expertrådet vid invigningen av läkparken

Betydelsefullt uppdrag i expertrådet

- När vi skulle komma igång igen efter sommaren hade vi en kick-off med ungdomarna. Då var vi och bowlade och åt lite god mat tillsammans. Det var väldigt uppskattat.

Vid första mötet nu i höst hade en läkare funderingar om hur de kan göra övergången från barn till vuxen inom sjukvården så smidig och bra som möjligt.

- En av ungdomarna ska precis fylla 18 år och några närmar sig snart. Så det blev ett bra samtal där läkaren fick återkoppling om deras tankar och oro inför att flytta över till vuxensjukvården, berättar Maria Pauly

Även Anna Olivecrona, verksamhetschef för VO barn- och ungdomsmedicin, kom och hälsade på ungdomarna. Hon bekräftade för ungdomarna att de har ett viktigt uppdrag, hon hade också några frågor till dem. Anna vill att de träffar fler läkare och vårdpersonal så de kan dela med sig av sina tankar och funderingar och kan svara på frågor som många av de som arbetar inom barn- och ungdomssjukvården har. Det mötet kommer att ske i början på nästa år.

- Det är oerhört starkt och modigt av dem att dela sina erfarenheter och tankar, och det väldigt värdefullt för oss som arbetar med barn och ungdomar att få ta del av det, säger Maria Pauly.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 november 2022