Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Externa operationsteam ska korta vårdköerna

Publicerad: 2022-10-06 09:59

I syfte att korta de vårdköer som under pandemin vuxit sig allt längre ska Region Örebro län nu upphandla externa operationsteam. Det beslutades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 5 oktober.

Region Örebro län har för närvarande en lång kö till operation vilket orsakar bekymmer för de patienter som väntar samtidigt som det leder till en försämrad arbetsmiljö för regionens medarbetare. Den uppkomna kösituationen beror dels på de nödvändiga omprioriteringar av resurser som gjordes för att bekämpa pandemin, dels på kapacitetsminskningar till följd av bland annat bemanningsproblem.

Region Örebro län har på olika sätt planerat för, och också genomfört, operationssatsningar. Det handlar bland annat om att ta in egna medarbetare kvällstid och helger samt rekommenderat och hjälpt patienter att söka sig till andra vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar även vidare för att på sikt kunna möta vårdbehovet med egna resurser men i nuläget görs bedömningen att krafter utifrån är nödvändiga.

- Genom att ta in externa operationsteam kan vi snabbare erbjuda patienterna den vård de behöver men en lika viktig fråga är att ge medarbetarna lite andrum när operationskapaciteten ökar. Det ger både en lugnare arbetssituation och mindre arbete med att hantera själva kön, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Ett operationsteam består vanligtvis av en narkosläkare, en narkossjuksköterska och en operationssjuksköterska men teamets sammansättning kan variera beroende på verksamheternas behov. Att ta in operationsteam för att på så sätt kunna genomföra fler operationer beräknas kosta upp till 150 miljoner kronor sett över en tvåårsperiod.

- Men genom att korta köerna kan vi minska kostnaderna för den vård vi måste köpa in samtidigt som vi kan öka intäkterna från den sålda vården, säger Behcet Barsom.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 oktober 2022