Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Få hjälp att variera dina resor

Publicerad: 2022-09-20 10:38

Den 16-22 september pågår Europeiska mobilitetsveckan och länets invånare bjuds in till att föra en dialog om hur man kan variera sina resor. I Askersund, Degerfors, Lindesberg och Örebro kommer det under veckan att finnas tillfälle att komma och ställa frågor om bland annat elbilar och laddning, olika cykelmodeller och hur man kan kombinera sina resor.

Man går på en tågperrong med en vikcykel i handen

 

Vi behöver åka mindre bil till vardags och släppa ut mindre koldioxid när vi åker bil för att minska utsläppen från våra resor. Samma färdsätt behöver inte användas varje gång utan vi bör variera hur vi reser. Bland annat kan man byta till förnybara drivmedel vid användning av bilen, vilket ofta är lättare att göra än väntat.

- Det kan vara svårt att få ihop vardagen och resorna är en del av pusslet. Ibland går saker av vana men man kan fundera på om man kan gå eller cykla vissa resor per vecka. Medan vid längre resor kan kollektivtrafik, elbil eller förnybart drivmedel vara en lösning, säger Katja Hagström, projektledare på Fossilfritt 2030 – Fordon och drivmedel på Region Örebro län.

Lokala aktörer är med

Under Europeiska mobilitetsveckan kommer det finnas möjlighet för allmänheten att komma och ställa frågor i Örebro, Degerfors, Lindesberg och Askersund. Flera aktörer kommer vara på plats som Energi- och klimatrådgivningen, representanter från Energikontorets EU-projekt Fossilfritt 2030 – Fordon och drivmedel samt Rena Resan, BioDriv Öst samt lokala aktörer och representanter från kommunerna. Information från Bergslagen Cycling och Länstrafiken kommer även att finnas med.

– Det kan finnas många funderingar hur man kan göra för att ändra sitt resande. Till exempel vid övergång till elbil vill många kunna ladda hemma, men det kan kännas besvärligt. Då kan vi hjälpa till genom att svara på frågor om olika lösningar, säger Mats Brengdahl, energi- och klimatrådgivare i Örebro län.

Stor nyfikenhet på nya lösningar

Försäljningen av nya lösningar som elbilar och elcyklar har ökat stort. Dessutom växer intresset för hur man kan kombinera färdsätt på sina resor.

– Många är nyfikna att prova på att resa med vik- och elcyklar när vi har haft testperioder. Till exempel ville så många testa vikcykel att vi fick lägga till en extra prova-på-period. Det gör att 50 personer i länet får möjlighet att testa att resa gratis med vikcykel och kollektivtrafik under 2022, säger Felicia Elmström, projektledare för Fossilfritt 2030 – Rena Resan.

Fakta: Europeiska mobilitetsveckan

 • Den 16-22 september varje år är det den Europeiska mobilitetsveckan med olika teman och slogans. Årets tema är Bättre resande med slogan ”Variera dina resor”.
 • Träffarna kommer att vara på följande platser och datum:
  - Örebro, Stortorget den 16 september klockan 15-18
  - Degerfors, Medborgarplatsen den 20 september klockan 15-18
  - Lindesberg, Norrtullstorget den 21 september klockan 15-18
  - Askersund, Torgparken den 22 september klockan 15-18
 • I kampanjen deltar Energi- och klimatrådgivningen i Örebro län, EU-projekten Fossilfritt 2030 – Fordon och drivmedel samt Fossilfritt 2030 – Rena Resan, Länstrafiken, Bergslagen Cycling och respektive kommun. Lokala aktörer deltar också på de olika platserna.
 • Den 7 september hade 369 företag och 1 778 kommuner i Europa anmält aktiviteter till veckan.
 • Mer information om veckan finns på https://mobilityweek.eu/home/

Fakta: Region Örebro läns EU-projekt

 • EU-projektet Fossilfritt 2030 – Fordon och drivmedel syftar till att underlätta omställningen till förnybara transporter och utveckla infrastruktur för laddning och förnybara drivmedel. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och BioDriv Öst. Utöver det deltar länsstyrelserna i Örebro, Södermanland, Östergötland, Västmanland, Uppsala och Stockholm tillsammans med Region Uppsala, Region Stockholm, Svealandstrafiken samt många kommuner från fyra av länen. Läs mer om Fordon och drivmedel här.
 • EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan vill få fler att gå, cykla och resa kollektivt genom exempelvis prova-på-perioder för elcykel samt vikcykel i kombination med kollektivtrafik. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och BioDriv Öst. Utöver det deltar Örebro universitet, länsstyrelsen i Örebro län och länsstyrelsen i Östergötlands län samt många kommuner från de tre länen. Läs mer om Rena resan här.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023