Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fallskador kan förebyggas – regionen tar nya tag och inför osteoporosskola

Publicerad: 2023-03-23 16:13

I takt med att vi blir äldre ökar risken att drabbas av benskörhet, osteoporos. Ett skörare skelett ökar risken för fall och frakturer och andra skador, kan bidra till minskad självständighet, försämrad livskvalitet och ibland även dödsfall. Men många fallskador kan förebyggas.

En person övar på balansen. Hon står på ett ben. En annan person står med ryggen mot kameran och ska kasta en boll till personen som står på ett ben.

Balansträning är exempel på vad man kan göra för att minska risken för en fallolycka.

I Region Örebro län pågår arbeten för att minska antalet fallskador. I samverkan mellan regionen och några av Örebro läns kommuner finns det planer på att gemensamt utbilda personal för att förebygga fall och frakturer tillsammans.

En som jobbar med att öka kännedom om osteoporos och hur fallskador kan förebyggas är Jenny Forsberg som är specialistfysioterapeut i primärvården i Region Örebro län. Hon berättar om arbeten som pågår i länet för att minska fallskador:

– Det pågår en stor utbildnings- och implementeringsinsats i primärvården för regionen och planering av utbildningsinsats för kommunerna. Vi har börjat med att låta utbilda 95 fysioterapeuter i primärvården i Örebro län. Då kan de vara med tidigt och identifiera personer med osteoporos och ökad fallrisk. Fysioterapeuterna kan förebygga fall, ge individanpassade träningsråd och följa upp.

Ge kunskap till invånarna med osteoporosskola

Nästa steg efter de interna utbildningarna är att utbilda invånare som fått diagnosen osteoporos – Region Örebro län har tagit fram en osteoporosskola för invånare med osteoporos. Syftet är att öka kunskapen om osteoporos och hur fall och frakturer kan förebyggas. Osteoporosskolorna kommer att ledas av fysioterapeuter på tio vårdcentraler i länet.

Osteoporosskolan har utvecklats och tagits fram av Erika Stenbäck och Jenny Forsberg på Region Örebro län.

Erika & Jenny050.jpg

Erika Stenbäck till vänster och Jenny Forsberg till höger.

Örebro län kan ha flest osteoporosskolor i landet

Osteoporosskolorna kommer börja komma igång i april. Regionen jobbar för att totalt 11 skolor ska komma igång under 2023. Det skulle innebära att Region Örebro län har flest osteoporosskolor i Sverige!

Osteoporosföreningen är med och informerar

Osteoporosföreningen, som är en länsövergripande organisation för personer med osteoporos, medverkar i osteoporosskolan och informerar om sin verksamhet och aktiviteter som kan vara till hjälp.

– Deltagarna får träffa andra i samma situation som en själv, vilket är jätteviktigt för många, att till exempel få utbyta erfarenheter, förklarar Jenny.

Deltagarna får information, råd och tips på hur de kan tänka kring sin diagnos. Jenny berättar om vikten av att patienten känner en ökad tillit till sin egen förmåga.

– Ju mer kunskap man har om sin sjukdom desto tryggare blir man och vet när man ska söka hjälp och vad som kan göras själv.

Stora vinster med förebyggande arbete

Redan vid klimakteriet minskar skelettets styrka och många kvinnor får osteoporos. Vid 80 års ålder har särskilt kvinnor och en del män hög risk för fall och frakturer på grund av benskörhet.

– Osteoporos är mycket vanligare än vi tror, säger Jenny. Det är viktigt att kunna upptäcka osteoporos och fallrisk i tid – helst innan personen får en fraktur. Osteoporosrelaterade frakturer kostar vården stora summor och stort lidande för individen. Med rätt insatser kan vi halvera antal fall och frakturer. Därför är det viktigt att vi arbetar förebyggande mot fall och fallskador. 

Specialistfysioterapeut Jenny Forsberg tipsar: Det här kan du göra för att minska risken för en fallolycka

  • Träna balans, styrka och gångförmåga
  • Var fysiskt aktiv, gärna promenera och vara utomhus varje dag
  • Ha bra skor och broddar när du är ute och det är halt
  • Boendeanpassning, ta bort mattor, sladdar och se till att ha bra belysning
  • Kolla med din läkare om du tar läkemedel – en del mediciner kan ge ökad fallrisk
  • Hälsosamma levnadsvanor, bra matvanor som innehåller kalcium och D-vitamin, undvik tobak och riskbruk av alkohol

Exempel på övningar man kan göra för att träna balans och styrka

Olika övningar för rehabilitering av äldre patienter på VC eller i hemmetErika Stenbäck Fysioterapeut Lillåns VC

Böj ett knä i taget. 

Olika övningar för rehabilitering av äldre patienter på VC eller i hemmetErika Stenbäck Fysioterapeut Lillåns VC

Balansträning att stå på ett ben

Olika övningar för rehabilitering av äldre patienter på VC eller i hemmetErika Stenbäck Fysioterapeut Lillåns VC

Knäböj för balans och styrka

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 mars 2023