Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Familjerådgivningen 50 år

Publicerad: 2022-09-02 08:57

I år är det 50 år sedan Familjerådgivningen startade.

Tre personer sitter i en soffa.

- Familjerådgivningen är till för dig som är 18 år och äldre och som vill arbeta med din par- eller familjerelation, berättar verksamhetschef Cecilia Jakobsson.

Familjerådgivningen har mottagningar i Örebro, Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg, men det finns även en digital mottagning.

- Majoriteten av dem som söker hjälp hos oss besöker oss fysiskt, berättar familjerådgivare Ola Ström.

De flesta som söker hjälp hos familjerådgivningen vill reparera sin relation.

 – Parproblematik står nog för cirka 95 procent av alla besök hos oss. De övriga procenten handlar om andra familjekonstellationer. Det kan exempelvis vara vuxna barn och föräldrar, syskonrelationer hos vuxna eller handla om problem mellan par och svärföräldrar, säger Cecilia Jakobsson.

Kommunikationsproblem är den vanligaste sökorsaken.

– Många söker också på grund av bonusfamiljsproblematik, otrohet eller att man bråkar mycket. När det gäller bråk kan man bråka om en sak på ytan, skorna i tamburen, eller städningen i köket, men oftast finns det frustrerade behov under ytan som tar sig uttryck i de här bråken. Vi hjälper till att reda ut vad det egentligen handlar om, berättar Ola Ström.

– Jag brukar säga att jag är tydliggörare. Jag hjälper till att tydliggöra vad man känner, tänker och vill. Man ska bli förstådd när man kommer hit, dels av mig, dels av sin partner. Rätt och fel är inte så viktigt, utan att man blir förstådd och får fram sitt budskap, tillägger han.

– Vi försöker synliggöra skillnaderna och göra dem begripliga för samtliga i samtalet. Som familjerådgivare är man uppmärksam på både det som parterna upplever som problematiskt och det som ligger bakom, berättar Cecilia Jakobsson.

Den största gruppen som söker hjälp hos Familjerådgivningen är småbarnsföräldrar. Därefter kommer tonårsföräldrarna.

– De två mest kritiska stadierna för ett par är andra barnets födelse och när barnen flyttar ut. Det andra barnets födelse gör att det blir så lite tid över för parrelationen. När barnen flyttar ut finns risk att man blivit så mycket förälder, man kanske till och med säger mamma och pappa till varandra, så att man glömt varandra som par och får börja om, konstaterar Ola Ström.

– Bonusfamiljer kräver också extra jobb av parterna. Det är påfrestande att hamna i konflikt om ”mina barn och dina ungar”. Det är ofta många parter inblandade och mycket känslor, tillägger han.

Familjerådgivningen märker av ett ökat söktryck före och efter sommaren, men även före och efter jul.

– Maj är ofta ganska stressig för många. Det händer mycket som är påfrestande för familjen, både på jobbet och privat. Sedan ska man planera semestern och känner oro för det. Efter sommaren hör man av sig när det inte blivit som man tänkt sig, säger Cecilia Jakobsson.

– Semestern kan bli ett tillfälle att ladda batterierna tillsammans, eller så blir det ett distanstillfälle där man kommer ifrån varandra och då blir det kris i parrelationen. December är också en tuff månad för de flesta. Man har höga förväntningar och så blir det inte alltid som man har tänkt sig, säger Ola Ström.

De allra flesta som kommer till Familjerådgivningen söker sig dit för att de vill reparera sin relation. – Det är ett gynnsamt utgångsläge för att rädda relationen, säger Ola Ström.

Text och foto: Victoria Rydergård

Porträttbild

Verksamhetschef Cecilia Jakobsson

Porträttbild

Familjerådgivare Ola Ström

Fakta

Familjerådgivningen är till för dig som är 18 år och äldre och som vill arbeta med din par- eller familjerelation. Ett samtal kostar 250 kronor. Samtalen är frivilliga och tar cirka 1,5 timme. Familjerådgivningen har absolut sekretess. Ni har rätt att vara anonyma.

Här hittar du mer information om familjerådgivningen och tidsbokning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 september 2022