Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Farmaceuter på avdelningar ger mer tid till patienterna – och minskar övertiden

Publicerad: 2023-10-23 10:27

Inför sommaren anställdes fyra nya farmaceuter som har arbetat ute på ett antal vårdavdelningar under sommaren. Satsningen har varit lyckad, visar den utvärdering som gjorts.

Farmaceut står vid en bänk

Farmaceuter som jobbar ute på vårdavdelning.

– Utvärderingen visar mycket goda resultat, berättar Sara Fors från Läkemedelscentrum i Region Örebro län.

Cheferna som tillfrågats i utvärderingen upplever att farmaceuterna hjälpt till med rätt saker, och att den patientnära tiden för sjuksköterskorna har ökat överlag. Farmaceuterna har sparat in mellan 45 minuter och en timme i tid per sjuksköterska och dag är chefernas bedömning.

Bättre arbetsmiljö och mindre övertid

Sjuksköterskorna själva bedömer också att det sparat dem tid att ha kompetensen på plats. Dessutom har det förbättrat såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet anser dem.

I utvärderingen framhålls även nyttan med att farmaceuterna bidrar till en ökad kompetens på avdelningarna och att det ger en ökad trygghet.

Satsningen har också bidragit till minskad övertid. När farmaceut hjälpt till med läkemedelshanteringen har sjuksköterska i högre grad hunnit utan att behöva arbeta över.

SaraFors_www.png

– Med det resultatet är det borgat för en fortsättning, och så kommer det också att bli berättar Sara Fors.

Akutvårdsavdelningen, infektion avdelning 40, kirurgen avdelning 39 och ortopeden avdelning 37 får fortsatt hjälp av farmaceut under hösten. Detta utifrån ett uppföljnings- och lärande perspektiv. Även IVA och TIVA, som även tidigare haft farmaceut, får fortsatt hjälp. Dessutom kommer utskrivningsavdelningen bemannas med farmaceut.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 oktober 2023