Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Farmaceuter på plats för att avlasta sjuksköterskor på USÖ

Publicerad: 2023-06-27 15:02

Sedan i juni finns fyra nyanställda farmaceuter knutna till vårdavdelningar på USÖ. Syftet är att avlasta och stötta sjuksköterskor med läkemedelshanteringen, så att sjuksköterskorna får mer tid till patientvården.

Traditionellt är det sjuksköterskan som ska se till att de läkemedel som avdelningens patienter behöver ska finnas på plats. Det är istället något som nu en farmaceut, i detta fall receptarier, kommer att ombesörja på ett antal avdelningar på USÖ.

”Likaså sköter farmaceuten hämtning och beställning av läkemedel, kan vara behjälpliga med utbytesläkemedel och leta fram alternativ om något läkemedel är restnoterat” exemplifierar Sara Fors på Läkemedelscentrum som varit med och tagit fram rutiner och arbetssätt för de nyanställda.

Även uppgifter som att fylla och tömma läkemedelsvagnar, iordningställa injektioner och infusioner men också att göra i ordning de läkemedel som behöver skickas med patienten hem  kan farmaceuterna vara behjälpliga med.  Dessutom bidrar de med farmaceutisk kompetens och kan svara på frågor samt ge tips och råd gällande hantering av läkemedel.

Sjuksköterskor befrias från tidstjuvar

"Just den typen av praktiska arbetsuppgifter innehåller många tidstjuvar. Kan en farmaceut se till att allt finns på plats när det gäller läkemedel så blir sjuksköterskans arbete mindre splittrat" konstaterar Sara Fors som berättar att de avdelningar som testat vittnar om att läkemedelshanteringen tar mycket tid för sjuksköterskorna.

Fyra receptarier har anställts i satsningen som till en början kommer testas på ett antal avdelningar på USÖ. Innan eventuell utökning ska satsningen utvärderas. De fyra tillträdde i maj och har inledningsvis haft fyra veckors introduktion innan de började sitt arbete ute på avdelningarna.

Sedan tidigare finns i regionen farmaceuter, då främst apotekare, som stöd till läkare vid exempelvis läkemedelsgenomgångar. Att receptarier bistår sjuksköterskor är mer nytt.

"Sedan hösten 2021 har intensivvårdsavdelningen (IVA) och kärl- thorax intensivvårdsavdelningen (TIVA) på USÖ haft receptarier på plats för att stötta sjuksköterskorna. Förra sommaren testade också kirurgavdelning 39 detta arbetssätt  och även de var nöjda med insatsen" berättar Sara Fors som är hoppfull om att detta är en kompetensväxling som vi får se mera av.

I och med de fyra nya receptarierna är det ytterligare fem avdelningar som nu får stöd.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2024