Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Film om klinisk forskning – morgondagens vård

Publicerad: 2023-01-27 09:47

Kliniska Studier Sverige har tagit fram en introduktionsfilm som ger en inblick i vad klinisk forskning är, varför den behövs, hur den utförs och vem som har nytta av klinisk forskning. ”Filmen är tänkt att väcka intresse för klinisk forskning”, säger Anna Axelsson, projektledare inom Forskning och utbildningsstaben.

Foto på ett barn

Dagens forskning är morgondagens vård.

Introduktionsfilmen kan användas i grupp eller som en individuell utvecklingsmöjlighet för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården.

– Filmen informerar på ett övergripande sätt om vad klinisk forskning innebär och dess betydelse för sjukvården, samhället, medborgare och patienter. Det ger filmen ett brett tillämpningsområde, säger Anna Axelsson.

I framtagandet av filmen har Anna varit representant som en utav tre sjukvårdsregioner som deltog i den nationella utvecklingssatsningen via Kliniska Studier Sverige och som projektletts via Gothia Forum.

– Vi hoppas att alla som vill kommer att använda sig av filmen inom sin verksamhet för att sprida information och kanske väcka tankar kring hur de jobbar med forskning inom verksamheten alternativt hur man skulle kunna göra det i framtiden.

Diskussionsunderlag

Till filmen finns ett diskussionsunderlag som kan användas som stöd för dig som vill visa filmen för en grupp. Diskussionsunderlaget innehåller en presentation som kan användas efter visning av filmen för att skapa reflektion och samtal kring ämnet. Underlaget innehåller även en sammanfattning med möjlighet till anteckningar, som kan skrivas ut och användas som stöd under visning av filmen.

Här kan du se hela filmenNedan kan du se ett smakprov från filmen:

Vad är Kliniska Studier Sverige? 

  • Kliniska Studier Sverige, KSS, är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet.

  • KSS med vision att kliniska studier ska bedrivas som en integrerad del av hälso- och sjukvården.

  • KSS verkar för att skapa förutsättningar för att öka antalet kliniska studier med möjlighet att ge fler patienter möjlighet att delta i studier och på sikt ge en bättre sjukvård och hälsa.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 januari 2023