Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fler äldre behöver ta den rekommenderade vårdosen vaccin mot covid 19

Publicerad: 2023-05-11 16:11

Fler personer som är 80 år och äldre behöver påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Regionen uppmanar dig som ingår i denna grupp att ta den rekommenderade vårdosen om du inte redan har gjort det.

WHO bedömer att covid-19 inte längre är ett internationellt hot mot människors hälsa. Rekommendationerna kring vaccination gäller dock fortfarande.

- Vi har fortfarande en pågående smittspridning i samhället, om än på en relativt låg nivå, och det ligger fortfarande personer på sjukhus för vård av covid-19, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

- Det är många som är över 80 år som inte har tagit sin vårdos. Vi ser att fler som tillhör denna grupp behöver vaccinera sig för att ha kvar ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuka.

Gruppen som är 80 år och äldre eller bor på särskilt boende för äldre, har störst risk att drabbas av svår sjukdom. Dessa grupper rekommenderas två påfyllnadsdoser per år - en dos nu under våren och en till hösten.

Vaccinationstider finns i maj

- Det finns fortfarande möjlighet att få en vaccinationstid för ”vårdosen” under maj månad. Men från juni månad kommer regionen att kraftigt dra ner på vaccinationsmöjligheten för att återuppta den till nästa höst/vintersäsong, säger Erik Fredholm, vaccinsamordnare i Region Örebro län.

- Därför gäller det att nu fylla på sitt skydd så att den varar tills det är dags att fylla på med höstdosen.

Boka tid

Vaccination ges vid vaccinationsmottagningarna i Karlskoga och Örebro samt vid länets vårdcentraler. Besök 1177.se för tidsbokning på webben, eller ring 019-602 80 00.

Personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) vaccineras på boendet och behöver inte boka tid.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 maj 2023