Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Folkhälsomyndigheten skärper prioritering av äldre vid vaccination

Publicerad: 2021-03-19 15:16

För att det vaccin som finns ska göra mest nytta har Folkhälsomyndigheten beslutat att vaccinationerna tydligare bör prioriteras till äldre framför yngre. Dessutom rekommenderas en senareläggning av dos två.

  • Vaccintillgången är ännu begränsad och det är därför viktigt att ytterligare se över hur vaccinet används.
  • Den skärpta prioritetsordningen ska gynna äldre och andra personer med förhöjd risk för allvarlig sjukdom och död.
  • I beslutet finns också en förlängning av tidsintervallet mellan dos ett och två för att ge fler ett första skydd.

Läs nyheten på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021