Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Folktandvårdens odontologiska bokslut 2023

Publicerad: 2024-05-22 14:40

Ett av de viktigaste målen för Folktandvården är att länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa. Varje år gör Folktandvården ett odontologiskt bokslut som ger en samlad bild av Folktandvårdens arbete och insatser för länets invånare under föregående år. I bokslutet beskrivs också den tandvård som utförts och hur den har utvecklats över tid inom Folktandvården.

Tandhygienist pratar med en man som sitter i behandlingsstol. De tittar tillsammans på en datorskärm.

Sammanfattning av år 2023

  • Antal patienter, både barn och vuxna, ökade.
  • Över 90 procent av länets barn är listade i Folktandvården.
  • Antal patientbesök och antal utförda åtgärder ökade, medan antal uteblivna besök minskade.
  • Antal patienter och antal åtgärder per tandläkare ökade.
  • Det är generellt små skillnader i sjukdomsutveckling av både karies och parodontit - ihållande tendens till fler kariesfria barn och unga.
  • Antal angivna vårdambitionsnivåer ökade.
  • Ökad förskrivning av fluoridpreparat.

Du kan läsa hela Folktandvårdens odotologiska bokslut genom PDF-filen på denna sida.

Trevlig läsning!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 maj 2024