Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förändrade karantänsregler och prioriterad testning införs i Region Örebro län

Publicerad: 2022-01-20 16:38

Symtomfria hushållskontakter till en som är smittad kan slippa karantän och tiden för dem som behöver vara hemma minskas från sju till fem dagar. Dessutom gäller testning enbart prioriterade grupper. Det är några av de nya förändringar som nu kommer att gälla i Region Örebro län från och med fredag den 21 januari.

Smittspridningen i samhället är mycket hög och förväntas öka ytterligare. Det här påverkar viktiga samhällsfunktioner och testkapaciteten nationellt räcker inte till. För att mildra de negativa konsekvenserna i samhället har Folkhälsomyndigheten därför beslutat om förändrade karantänsregler för hushållskontakter och prioriterad testning. Det handlar bland annat om att hushållskontakter till en smittad kan undantas förhållningsregeln att inte gå till arbete och skola. Tiden för den som har covid-19 och behöver stanna hemma minskar från sju till fem dagar.

Den nu ansträngda testningen kommer också att behöva prioriteras ytterligare för allmänheten. Det är bara personer med symtom som har behov av att återgå fysiskt till en arbetsplats som rekommenderas att testa sig. Även elever som går till skola ska testa sig vid symtom.

- Det är viktigt att provtagningen används där den gör störst nytta. Att prioritera provtagningen möjliggör rimliga svarstider. Det innebär visserligen att vi inte kommer att hitta alla fall av smitta. Men riskerna med ökad smittspridning kan delvis hållas nere med andra smittförebyggande åtgärder. Det här handlar om en avvägning där vissa restriktioner nu behöver mildras något för att samhället i stort ska fungera, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Följande förändringar införs i Region Örebro län från och med fredag den 21 januari

Symtomfria hushållskontakter som undantas från förhållningsregeln att inte gå till arbete eller skola:

  • Personer vaccinerade med en påfyllnadsdos (dos 3)
  • Personer som haft covid-19 senaste tre månader
  • Nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet där närvaro är nödvändig för driften, förutsatt riskreducerande åtgärder. MSB har definierat dessa nyckelfunktioner som informeras via sin arbetsgivare.

För de som behöver vara hemma från arbete eller skola när någon i hushållet är sjuk kortas tiden till fem dagar räknat från det att personer i hushållet fick symtom.

Hur länge ska man vara hemma vid sjukdom och symtom?

Den som har covid-19 ska stanna hemma i minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd.
Den som har symtom och inte testas ska stanna hemma i minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd.

Testning för covid-19 rekommenderas vid symtom för följande grupper i Örebro län

  • Patienter och omsorgstagare.
  • Inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.
  • Personer som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Även elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer rekommenderas testa sig vid symtom.

För den som har symtom, inte är prioriterad för PCR-testning och istället tar ett självtest (antigentest) behöver ett positivt provsvar inte följas upp med ett PCR-test. Vid negativt självtest behöver man ändå bete sig som om man är smittad och stanna hemma i fem dagar

Har du haft covid-19 senaste tre månaderna behöver du inte testa dig.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2022