Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förgiftningar med receptfria smärtstillande läkemedel ökar

Publicerad: 2022-03-24 17:59

Förgiftningsolyckor med receptfria smärtstillande läkemedel ökar bland ungdomar i 10–19-årsåldern. ”Överdosering med paracetamol kan innebära livsfara”, berättar Maria Palmetun Ekbäck, verksamhetschef på Läkemedelscentrum.

Förgiftningsolyckor har ökat och den största ökningen är gruppen unga flickor, med en särskild ökning i mellanstadieåldern.

Förgiftningsolyckor har ökat och den största ökningen är gruppen unga flickor, med en särskild ökning i mellanstadieåldern. Foto: Elin Abelson.

De vanligaste smärtstillande läkemedlen involverade i förgiftningar och tillbud innehåller paracetamol och ibuprofen.

– Vid förgiftning krävs akut behandling för att inte bestående och livshotande leverskada ska uppstå, säger Maria Palmetun Ekbäck.

Paracetamol ingår exempelvis i de receptfria läkemedlen Alvedon, Panodil, Pamol, Paracut och Paracetamol. För att minska risken för förgiftning har man begränsat mängd och förpackningsstorlek vid receptfri försäljning.

– Trots åtgärder som vidtagits för att minska tillgängligheten har vi sett att förgiftningstillbuden har ökat. Ökningen är störst hos unga flickor, med en särskild ökning i mellanstadieåldern, säger hon.

Oroande intag i självdestruktivt syfte

De flesta frågor till Giftinformationscentralen under förra året gällde överdosering av läkemedel. En majoritet av frågorna gällde intag i självdestruktivt syfte där en oroande ökning noteras hos flickor i åldrarna 10–14 år. Motsvarande ökning sågs inte hos pojkar.

– Det är viktigt att prata med barn och unga om att paracetamol kan vara livsfarligt vid överdosering, även vid relativt liten överdosering. Om man intagit maxdos paracetamol innebär extra tabletter inte ytterligare smärtstillning utan bara risk för leverskada, säger hon.

Hon poängterar att det är viktig att vara noggrann med att förvara läkemedel och speciellt paracetamol oåtkomligt för barn och unga. Särskilt i ljuset av en ökande psykisk ohälsa hos unga flickor.

– Det dröjer ända upp till 25–30-årsåldern innan de delar i hjärnan som möjliggör konsekvenstänkande är helt färdigutvecklade. Vi behöver därför alla hjälpas åt att skydda våra unga från att genom en impulshandling utsätta sig för livsfara, exempelvis genom överintag av paracetamol som kan ge bestående leverskada, avslutar hon.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022