Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19

Publicerad: 2021-11-25 11:32

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som delar hushåll med någon som testats positivt för covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig. Det gäller oavsett om man som hushållskontakt har symtom eller ej och oavsett vaccinationsstatus.

Från den 25 november införs regler som innebär att hushållskontakter till en smittad ska stanna hemma och undvika kontakter utanför hushållet i 7 dagar, oavsett vaccinationsstatus. Tidigare har vaccinerade hushållskontakter undantagits från förhållningsregler.

Testning

För hushållskontakter med symtom rekommenderas provtagning direkt. För den som inte har symtom rekommenderas provtagning på dag 5 från det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte provta sig, men ska stanna hemma. Personer som haft konstaterad coid-19 under de senaste 6 månaderna är undantagna förhållningsregler att stanna hemma och testa sig.

Åtgärd för att minska smittspridning

Trots en hög vaccinationstäckning ses en ökad smittspridning i Europa vilket också leder till ökad sjukvårdsbelastning. Det är osäkert i nuläget hur utvecklingen kommer vara i Sverige, men för att ta höjd för en liknande situation införs nu förhållningsregler till alla hushållskontakter oavsett vaccinationsstatus.

Rapporter visar att smittspridning sker framförallt inom hushållen, oavsett vaccinationsstatus. Näst efter hushåll har arbetsplatser och skolor varit den plats där flest uppger att de har blivit smittade. Genom att införa förhållningsregler till hushållskontakter kan risken för smittspridning på arbetsplatser och skolor minska.

Mer information

Läs mer om hur provtagning för covid-19 på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 november 2021