Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förlossningen vid Karlskoga lasarett föreslås bli upphandlad

Publicerad: 2020-02-19 08:00

Förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett föreslås upphandlas. Det förslaget kommer att läggas på hälso- och sjukvårdsnämndens bord den 26 februari. Ett beslut om upphandling tas av regionfullmäktige innan sommaren

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer på sitt möte den 26 februari att hantera den kompletterande utredning som hälso- och sjukvårdsdirektören gjort om förutsättningarna för att återöppna förlossningen vid Karlskoga lasarett. Den politiska majoriteten i nämnden avser därefter att föreslå fullmäktige att upphandla förlossningsverksamheten vid lasarettet.

Långsiktigt och hållbar patientsäker vård

För att återöppna förlossningsverksamheten i Karlskoga krävs att Region Örebro län långsiktigt och hållbart kan upprätthålla och säkerställa en patientsäker förlossningsvård samt en patientsäker vård av det akut sjuka nyfödda barnet. Det innebär en verksamhet som lever upp till patientsäkerhetskraven utifrån lagstiftningen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s bedömning

IVO genomförde 5 november 2019 en inspektion där verksamheten presenterade åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten för de akut sjuka nyfödda barnen. Ur inspektionsprotokollet framgår att IVO gör följande bedömning: ”Det är viktigt att man är realistisk med vad man kan åstadkomma, det gäller att ha adekvata åtgärder på plats för att öppna verksamheten igen och som det ser ut idag ser IVO inte att Region Örebro län är där”.

Kompletterad kartläggning

Hälso- och sjukvårdsdirektörens har kompletterat den tidigare utredningen som gjorts, ”Kartläggning av förutsättningar för att återöppna förlossningen i Karlskoga”, för att svara upp mot kraven på patientsäkerhet för de akut sjuka nyfödda barnen. Utredningen beskriver vad som krävs för att återöppna förlossningen i Karlskoga. Störst behov av förstärkningar finns inom den neonatala vården. Det behövs ett team tillgängligt dygnet runt veckans alla dagar med reell kompetens för stabilisering och akut vård av det sjuka nyfödda barnet. Det behövs också en neonatal transportorganisation som tillåter att även de svårast akut sjuka nyfödda barnen kan transporteras patientsäkert. Sammanfattningsvis innebär detta en förstärkning av kompetens och utökad bemanning inom ett antal specialiteter

Fokus på att förebygga risker

- För att kunna återöppna förlossningen i Karlskoga ligger ett ökat fokus på att förebygga patientsäkerhetsrisker för de akut sjuka nyfödda barnen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör, Jonas Claesson. Med den här planeringen bedöms förlossningen kunna återöppnas tidigast årsskiftet 2024/2025 under förutsättning att bemanningsåtgärder i form av rekrytering, upphandling av hyrpersonal samt internutbildning har varit framgångsrik. Planeringen bygger också på att Region Örebro län till stor del utbildar egen personal för verksamheten.

Stark politisk enighet

- Det finns en stark politisk enighet om att återöppna förlossningen vid Karlskoga lasarett så skyndsamt som möjligt, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Förutsättningarna för att kunna göra detta är att verksamheten lever upp till de krav som lagstiftningen och IVO ställer om jämlik vård och patientsäkerhet – något annat är inte möjligt.

Upphandling kan påskynda återöppnande

- Förlossningsvård är en komplex verksamhet som kräver många olika specialistkompetenser dygnet runt, årets alla dagar, fortsätter Karin Sundin. Hälso- och sjukvårdsdirektörens bedömning är att det är mycket svårt att rekrytera de kompetenser som behövs. Att Regionen själv ska specialistutbilda och kompetensutveckla personalen skulle ta många år. För att påskynda återöppningen föreslår vi i majoriteten en upphandling av förlossningsverksamheten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer föreslå att regionfullmäktige tar ställning i upphandlingsfrågan. En upphandling beräknas kunna bli klar under hösten. Målsättningen är att kunna öppna förlossningen under 2021.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juli 2021