Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskning om att minska förmaksflimmer efter bypassoperation

Publicerad: 2022-12-20 11:21

De kommande tre åren ska en studie vid Universitetssjukhuset Örebro undersöka om förmaksflimmer och akut njurskada kan minskas med hjälp av läkemedlet dapagliflozin. Studien har beviljats 1,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för bidrag till planering av kliniska studier inom behandlingsforskning.

Forskaren Anna Björkenheim. Foto: Elin Abelson.

Forskaren Anna Björkenheim. Foto: Elin Abelson.

Forskaren Anna Björkenheim kommer att leda studien. Hon är överläkare inom verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi.

– Det känns fantastiskt roligt att få pengar från Vetenskapsrådet och anslaget är en kvalitetsstämpel på att forskningen inom Region Örebro län står sig bra i konkurrens med andra forskningsprojekt runt om i landet, berättar hon.

Minska inflammation och ge en blodsockersänkande effekt

800 patienter är planerade för bypassoperation på grund av kranskärlssjukdom. Hälften av gruppen kommer att få det kända läkemedlet dapagliflozin en tid innan operationen för att se om det minskar risken för förmaksflimmer och akut njurskada efter operation. Andra hälften får placebo, ett piller utan någon effekt.

– Förhoppningen är att risken för dessa komplikationer efter operationen kan minskas genom att läkemedlet minskar inflammation, förutom att det har en blodsockersänkande effekt.  Läkemedlet används redan idag för att behandla diabetes typ 2 samt hjärt- och njursvikt, och kan därför vid positiva resultat snabbt införas för en bredare patientgrupp, säger hon.

Målet med Anna Björkenheims forskning är att nå säkra resultat som kan vara till nytta för patienter med kranskärlssjukdom inom de kommande fem åren.

– Vår förhoppning är att man genom behandlingen kan korta vårdtider och minska riskerna för allvarlig sjukdom för de enskilda patienterna, avslutar hon.

Studien har även blivit beviljad 500 000 kr från Hjärt-lungfonden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 december 2022