Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskning om överviktskirurgi samlad i ny rapport

Publicerad: 2021-10-18 15:17

SOReg – det svenska registret för kirurgisk behandling av svår fetma – har just utkommit med en ny rapport. Denna gång med en sammanfattning av de 119 vetenskapliga studier med data från SOReg som publicerats i medicinskt vetenskapliga tidskrifter. I flera fall i de allra högst rankade såsom New England Journal of Medicine, Lancet och JAMA.

Obesitaskirurgi på Universitetssjukhuset Örebro och Ingmar Näslund, docent och biträdande registerhållare.

Obesitaskirurgi på Universitetssjukhuset Örebro och Ingmar Näslund, docent och biträdande registerhållare.

Rapporten visar bredden av de positiva effekter som obesitaskirurgi har på överdödlighet, sjuklighet i diabetes, hjärtkärlsjuklighet som stroke, infarkt och hjärtsvikt, njursjuklighet och många fler sjukligheter förorsakade av fetma. Likaså de positiva effekterna på mor och foster som uppstår om kvinnor med fetma opereras före graviditet. Rapporten nyanserar bilden av hur livskvalitet förbättras på gruppnivå efter en initial ”solkskensperiod”. Förbättringar av fysisk och psykosocial livskvalitet kvarstår men de mentala förbättringarna eroderar till situationen före operationen.

Flera studier lyfter också fram de komplikationer på kort och lång sikt som denna behandlingsform – den enda effektiva som så långt finns – kan medföra.

I rapporten visas också kort hur kunskapen från registret kunnat omsättas direkt i vården med förbättrade vårdresultat.

Vad rapporten inte direkt lyfter fram är hur kostnadseffektiv denna typ av forskning baserade på välgjorda heltäckande kvalitetssäkrade register kan vara. Registret startade 2007 och har i genomsnitt erhållit cirka en miljon kronor per år för att drivas. Förutom den direkta betydelsen för det vårdnära kvalitetsarbetet har detta med början 2014 resulterat (hittills) i 119 vetenskapliga artiklar av hög kvalitet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 oktober 2021