Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskning som utvecklar behandlingsmetoderna hos tandregleringen

Publicerad: 2022-02-11 09:48

Varje år får cirka 1900 barn och ungdomar inte sina hörntänder i överkäken på plats när de ska. I de flesta fall hamnar hörntänderna i gommen bakom framtänderna. ”Det här är ett stort problem. Tänderna kan skada de närliggande tändernas rötter så att tänderna skadas. Det har behövts mer forskning för att se hur effektiv vår förebyggande behandlingsmetod har varit. Därför har vi granskat all litteratur på området”, säger forskaren Farhan Bazargani.

Forskaren Farhan Bazargani.

Forskaren Farhan Bazargani.

Tandregleringen i Örebro var en av de första specialistavdelningar i landet som etablerade samarbete med organisationen Cochrane kring effektiviteten av borttagning av mjölkhörntänder hos de patienter som får hörntanden i gommen. Cochrane arbetar kontinuerligt med att undersöka de vetenskapliga studier som ligger till grund för de undersöknings- och behandlingsmetoder som används inom hälso- och tandvården.

– Vår samverkan med Cochrane mynnade ut i ett tre års arbete med rigorös granskning av all litteratur inom området. Resultatet publicerades i en artikel förra året i december och tyder på att effekten av borttagning av mjölkhörntänder verkar vara modest. Det vetenskapliga underlaget är bristfälligt vad det gäller metodens effektivitet och fler randomiserade kontrollerade studier krävs i framtiden för att kunna hjälpa oss att dra bättre slutsatser av behandlingsmetodens nytta, säger Farhan Bazargani, verksamhetschef på Folktandvårdens specialisttandvård, tandregleringen.

Omfattande litteraturstudie

Idag är behandlingen omfattande, pågår under lång tid och innebär även i vissa fall kirurgiskt ingrepp. Diagnosen fastställs ofta genom röntgen i kombination med klinisk undersökning och ibland relativt sent under bettutvecklingen.

– En tidig, enkel och effektiv behandling kan möjliggöra undvikande av en senare omfattande och kostsam behandling med fastsittande tandställning så kallad räls, förklarar han.

En förebyggande behandling introducerades under 1980-talet där borttagning av mjölkhörntanden föreslogs som en bra behandlingsmetod. Cirka 65-70 procent av felställda hörntänder kom fram på rätt plats i tandbågen efter borttagning av mjölkhörntanden i ett par studier genomförda under 80- och 90-talet.

– Därefter har många fler studier genomförts men en väl genomförd litteratursammanställning av behandlingsmetodens effektivitet har saknats. Med andra ord, saknades det bevis för hur väl denna behandlingsmetod lyckas och det finns kunskapsluckor om hur effektiv metoden är. Det var därför vi valde att göra en litteraturstudie för att se hur vi kan förbättra och förfina våra metoder vi använder på vår specialistavdelning idag, avslutar han.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2022