Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro leder till nya riktlinjer vid hjärtinfarkt

Publicerad: 2022-10-18 08:52

Varje år drabbas cirka 25 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige varav 5 000 dör. Forskning från Universitetssjukhuset Örebro har bidragit till nya behandlingsrutiner hos flera regioner. ”Vi har kvitto på att det räddar liv”, berättar forskaren Ole Fröbert.

I flera regioner runt om i landet ingår nu influensavaccinering som rutin efter akut hjärtsjukdom. Foto: Gettyimages.

I flera regioner runt om i landet ingår nu influensavaccinering som rutin efter akut hjärtsjukdom. Foto: Gettyimages.

– Vår forskning visar att influensavaccination inom tre dygn minskade risken för dödsfall med 41 procent, säger Ole Fröbert, professor och överläkare inom verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi vid Universitetssjukhuset Örebro.

Studien IAMI, Influenza Vaccination after Myocardial Infarction, har pågått under fyra influensasäsonger. Forskningen har genomförts i åtta länder och totalt ingår 2571 patienter, varav 18 procent kvinnor. Medelåldern på hela gruppen är 60 år. Deltagarna i studien har  slumpmässigt fått antingen influensavaccination eller placebo inom 72 timmar efter ett kranskärlsingrepp eller en sjukhusvistelse. 

– Under influensaperioden dör fler människor till följd av hjärt- och kärlsjukdom. Vi kunde se att dödsfall av olika orsaker, antalet hjärtinfarkter och stentorsakade blodproppar minskade i den vaccinerade gruppen jämfört med placebogruppen, säger han. 

Behandlingen kostar 50 kronor

Forskningen har nu lett till att riktlinjerna ändrats inom Region Örebro län och att patienter som vårdats för hjärtinfarkt alltid får en influensaspruta efteråt. Nu följer andra regioner efter däribland Region Stockholm, Region Västmanland, Region Skåne, Region Jönköpings län och Region Västerbotten.

– Vi är stolta att vår forskning bidrar till att ändra behandlingsprinciper på sjukhus runt omkring i landet. Med små medel uppnår vi enorma effekter för patienten. Behandlingen kostar endast 50  kronor. Jag är glad att influensavaccinering på många ställen nu ingår i vården efter akut hjärtsjukdom. Vi har kvitto på att det räddar liv, avslutar Ole Fröbert.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 oktober 2022