Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Publicerad: 2022-08-01 13:02

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i en nyligen publicerad artikel i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Forskaren Ayako Hiyoshi.

Forskaren Ayako Hiyoshi.

Att en förälder dör är en av de främsta källorna till att uppleva svårt lidande. Om det dessutom handlar om ett barn eller ungdom som förlorar sin förälder kan det vara än mer påfrestande. Det har generellt sett varit känt att barn som bär på sådana upplevelser har en ökad risk att drabbas av problem med hälsan många år efter att föräldern har avlidit. En ny studie av Ayako Hiyoshi, epidemiolog, och hennes kollegor vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet, visar att självmord och drogmissbruk är vanligare i den här gruppen, speciellt bland flickor och unga kvinnor, inför och på årsdagen av dödsfallet.

– Vår forskning visade att det finns särskilda tillfällen när risken för att må dåligt ökar. Det är främst kring årsdagen av dödsfallet och tiden som föregår årsdagen, troligen på grund av förväntningarna i samband med den. Många mådde lika dåligt vid dessa tillfällen som vid tiden för förälderns bortgång, säger Ayako Hiyoshi.

Studien publicerad i The Lancet Public Health

Studien som nu har blivit publicerad i den internationella tidskriften The Lancet Public Health bygger på material från, i det närmaste, alla tonåringar och unga vuxna, i åldrarna 12-24 år, i Sverige.

I studien fokuserade forskarna bland annat på missbruk och självmord, både med dödlig och icke-dödlig utgång men främst icke-dödlig, och där hittade de följande samband:

  • Risken för drogmissbruk och självmord ökar runt datumet för förälderns bortgång och den första årsdagen av bortgången.
  • För flickor och unga kvinnor finns det en fortsatt återkommande risk vid flera årsdagar som följer på bortgången.
  • Bland flickor och unga kvinnor finns det också en risk under tiden som leder fram till årsdagen, när förväntningarna på årsdagen är stora.
  • För pojkar och unga män var det bara den första årsdagen av dödsfallet som var riskfylld, inte följande årsdagar.

– Barn och ungdomar, speciellt flickor och unga kvinnor, som sörjer en älskad förälder kan gynnas av förebyggande åtgärder som minskar lidandet som är kopplat till årsdagar och tillhörande förväntningar inför årsdagarna, säger Ayako Hiyoshi.

 

Text: Johanna Berglund

Foto: Elin Abelson

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 augusti 2022