Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Första spadtaget för ny vårdcentral och nytt vård- och omsorgsboende i Skebäck

Publicerad: 2022-03-29 16:35

Måndag den 28 mars togs det första spadtaget på Skebäcksområdet i Örebro, där en ny vårdcentral och ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas. I den första etappen av bygget ingår vårdcentralen som beräknas vara klar 2023, medan byggnation av det nya vård- och omsorgsboendet tillhör etapp 2 med preliminär inflyttning 2026.

Nu har det första spadtaget tagits för en ny vårdcentral och ett nytt vård- och omsorgsboende i Skebäck. Bygget är ett samarbetsprojekt mellan Örebro kommun, Region Örebro län och Länsgården. Projektavtalet undertecknades under hösten 2021.

- Skebäcks vårdcentral och vård- och omsorgsboende blir nu ett av flera liknande projekt som byggs på flera platser i vårt län. Det speglar regionens ambition om att tillsammans med kommunerna utveckla en effektiv hälso- och sjukvård som finns nära patienterna och invånarna, säger Andreas Svahn (S) regionstyrelsens ordförande.

Tidplan

Byggnationen är uppdelad i två etapper. Vårdcentral, tillagningskök och ett underliggande parkeringsgarage ingår i den första etappen som nu har påbörjats och preliminärt beräknas stå klart 2023. Den nya vårdcentralen byggs på den mark som i dag fungerar som parkeringsplats för den befintliga vårdcentralen. Under hela byggtiden kommer befintlig vårdcentral vara öppen som vanligt – men med en ny entré.

I den andra etappen byggs det nya vård- och omsorgsboendet tillsammans med lokaler för dagrehabilitering och hemvård samt en stor grön innergård. Preliminär inflyttning kommer ske hösten 2026.

- Att arbeta tillsammans på det här sättet, region, kommun och fastighet, är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig och nära vård för invånare i närområdet. Jag ser mycket positivt på den här typen av samarbete och utveckling, säger Lena Adolfsson, Områdeschef Område nära vård, Region Örebro län.

spadtag-skeback-vc.jpeg

John Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Rose-Marie Frebran och Andreas Svahn (S), Regionstyrelsens ordförande tar första spadtaget.

I utformningen tar projektet stor hänsyn till omgivningarna, i och med närheten till Stadsparken och den äldre stadsmiljön i Wadköping. Husen uppförs i Miljöbyggnad Silver, vilket innebär högt ställda krav på energieffektivitet, god ventilation och sunda materialval.

 

Ny entré och färre parkeringsplatser vid befintlig vårdcentral

Observera att bygget innebär att:

  • Entrén till Skebäcks vårdcentral flyttats till motsatt sida av byggnaden, jämfört med tidigare.
  • Antalet parkeringsplatser i direkt anslutning till vårdcentralen är färre under byggtiden, du kan behöva parkera på gator runt om vårdcentralen.

 

Mer information

På regionorebrolan.se finns mer information om Skebäcks vårdcentral

På orebro.se finns mer information om det nuvarande vård- och omsorgsboendet Skebäcksgården.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 mars 2022