Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fortsatt arbete med bredbandsutbyggnad i länet

Publicerad: 2021-05-07 16:06

I dag skickar Region Örebro län in sina prioriteringar till PTS bredbandsstöd. Det nationella bredbandmålet säger att 95 procent av svenskarna ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit per sekund. Men hur ser det ut i Örebro län? Vad gör vi just nu för att nå målet?

Sedan 2019 har andelen invånare i Örebro län med tillgång till snabbt bredband ökat med drygt en procentenhet och i oktober 2020 hade ungefär åtta av tio invånare tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit per sekund. Trots detta är det en bit kvar till att nå det nationella bredbandsmålet som säger att 95 procent av svenskarna som ha tillgång till snabbt bredband. Att vi i framtiden kommer att kunna nå målet ses dock inte som en omöjlighet.

– Vi kommer att kunna nå målet, men bara om det kommer ytterligare medel för att stödja bredbandsutbyggnaden. Vi har kommit lång bit på vägen men de största utmaningarna återstår, där det är som längst mellan husen, säger Linus Grabö, bredbandsstrateg på Region Örebro län.

Illustration

Linus Grabö

Ansökan om bredbandsstöd

I dag är det deadline för regionernas ansökningar om bredbandsstöd från Post- och telestyrelsen (PTS).
– Resurserna i dag är 1,6 miljarder för Sverige. En tredjedel av detta är vi i Örebro med och tävlar om tillsammans med övriga län i Mellansverige.

Regionerna har möjlighet att peka ut vilka specifika byggnader de anser är mest prioriterade för stödet. Detta för att kunna nå ut till platser med stora behov av bredbandsinfrastruktur.
– Vi har försökt placera ut prioriteringar så att det ska gynna medborgarna på bästa sätt, säger Linus som tillsammans med kommunerna har analyserat underlaget för var man kan komma att söka stöd.
– Nämnden för samhällsbyggnad har beslutat om kriterier för prioritering inför bredbandsstödet. Och det beslutet ligger till grund för det arbete som jag just nu genomför, avslutar Linus.

Jag tackar för intervjun och låter Linus trumma vidare på tangentbordet för att göra de sista finjusteringarna innan han skickar in ansökan och tar helg.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023