Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fortsatt stort förtroende för hälso- och sjukvården

Publicerad: 2022-03-03 14:44

Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och det är fortsatt stort i både Örebro län och riket som helhet. Nära nio av tio länsbor upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och nästan tre av fyra har stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar den årligt återkommande nationella befolkningsundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och det är fortsatt stort i både Örebro län och riket som helhet. Nära nio av tio länsbor upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och nästan tre av fyra har stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar den årligt återkommande nationella befolkningsundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern.

– Det är väldigt bra att våra patienter och övriga länsinvånare litar på vår organisation och att de har tilltro till den hälso- och sjukvård vi erbjuder. Särskilt glädjande är det att tre av fyra har stort förtroende för hur vi har hanterat coronapandemin. Det har ju varit en särskilt tuff tid i vården som har påverkat både våra patienter och vår personal, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De flesta har stort förtroende för hur hälso- och sjukvården har hanterat pandemin

På frågor om hur det är ställt med tilliten till hälso- och sjukvården i Örebro län svarar 80 procent att de har mycket eller ganska högt förtroende för sjukhusen i vår region och 64 procent känner stort förtroende för vårdcentralerna. När det gäller hanteringen av den pågående pandemin svarar 73 procent att de känner att Region Örebro län hanterar frågan på ett bra sätt.

– Invånarna ska känna sig trygga med att vi finns tillhands när de behöver oss och vårt mål är att alla som bor i Örebro län ska känna fullt förtroende för oss, så vi har jobb kvar att göra. Men att en klar majoritet känner förtroende för oss är ändå ett fint erkännande av de insatser som hälso- och sjukvårdens medarbetare dagligen står för, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Uppskattade webbtjänster

När det kommer till 1177 Vårdguidens e-tjänster är länets invånare mycket positiva till att använda dessa. Åtta av tio säger sig vara villigt inställda till att boka besök, läsa sin journal eller förnya recept via webben.

Utdrag ur undersökningen

Med riksgenomsnittet i parantes:

  • 87 procent instämmer helt/delvis i påståendet om att de har tillgång till den vård de behöver (88 procent i riket)
  • 73 känner mycket/ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sin region (69 procent i riket)
  • 80 procent känner mycket/ganska stort förtroende för sjukhusen i sin region (77 procent i riket)
  • 64 procent känner mycket/ganska stort förtroende för vårdcentralerna i sin region (67 procent i riket)
  • 73 procent känner mycket/ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin (69 procent i riket)
  • 82 procent känner mycket/ganska positiva till att använda 1177 vårdguidens e-tjänster (81 procent i riket)

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Datainsamlingen för 2021 års undersökning har genomförts under perioden 5 april–2 december 2021. Sammanlagt har drygt 48 000 personer över hela landet svarat på enkäten, varav drygt 1 000 personer i Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 mars 2022